Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Pšawniske zakłady

Organizacija za wěstosć a zgromadne źěło w Europje (OSZE)

Pśi OSZE jo se w lěśe 1992 pozicija Wusokego komisara za narodne mjeńšyny zarědował. Jogo nadawk wobstoj pśedewšym w tom, nastawajuce etniske konflikty jěsno dosć póznaś a prewentiwne napšawy k zadoranju konfliktow na drogu spóraś. Pšawniski zawězujuce dokumenty za šćit mjeńšynow njejo OSZE až dotychměst wobzamknuła. Cłonkojske staty pak su se wót 1996 dojadnali na rěd naraźenjow za šćit a spěchowanje narodnych mjeńšynow.

Wót 2013 jo Astrid Thors (Finska) Wusoka komisarka za narodne mjeńšyny.

Pódla Wusokego komisara za narodne mjeńšyny su Běrow za demokratiske institucije a cłowjeske pšawa (BDIMR), ako centralna institucija we wobcerku “cłowjeskeje dimensije”, ako teke pólowe misije OSZE za pšawa narodnych mjeńšynow wažne. BDIMR źiwa pśedewšym na wuzwólowanja w zwisku z wobźělenim narodnych mjeńšynow. Dalej jo běrow zarědował kontaktowe městno za Sinti a Roma, aby je mjazy drugim sensibilizěrowali za wobźělenje na wuzwólowanju.

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!

30.03.2017

Feststunde zum RomaDay 2017 am 7. April im Roten Rathaus, Solidarität mit den Sinti und Roma Europas

Mehr erfahren

29.03.2017

Grünes Licht für Bürgerinitiative Minority SafePack

Mehr erfahren