Mjeńšinowy sekretariat

Prawniske zakłady

Organizacija za wěstotu a zhromadne dźěło w Europje (OSZE)

Při OSZE zarjadowa so w lěće 1992 pozicija wysokeho komisara za narodne mjeńšiny. Jeho nadawk wobsteji wosebje w tym, přiběrace etniske konflikty sčasom spóznać a prewentiwne naprawy k zadźěwanju konfliktow přewjesć. Prawnisce zwjazowace dokumenty za mjeńšinowy škit njeje OSZE dotal schwaliła. Ale sobustawske staty dojednachu so wot 1996 na rjad doporučenjow za škit a za spěchowanje narodnych mjeńšinow.

Wot 2013 je Astrid Thors (Finska) wysoka komisarka za narodne mjeńšiny.

Nimo wysokeho komisara za narodne mjeńšiny su Běrow za demokratiske institucije a čłowjeske prawa (BDIMR), jako centralna institucija we wobłuku "čłowjeskeje dimensije", kaž tež pólne misije OSZE za mjeńšinowe prawa wuznamne. BDIMR přewjeduje wosebje wobkedźbowanja wólbow w zwisku z wobdźělenjom mjeńšinow. Dale je běrow kontaktne městno za Sintow a Romow zarjadował, zo by tutych wosebje za wobdźělenje na wólbach sensibilizował.

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!

30.03.2017

Feststunde zum RomaDay 2017 am 7. April im Roten Rathaus, Solidarität mit den Sinti und Roma Europas

Mehr erfahren

29.03.2017

Grünes Licht für Bürgerinitiative Minority SafePack

Mehr erfahren