Mindretalssekretariat

Mindretalsrådet for de fire autoktone nationale Mindretal og etniske Minoriteter i Tyskland

Frasche Rädj / Friserrådet Sektion Nord

Paraplyorganisationen for nordfrisernes institutioner og organisationer i Nordfrisland og Helgoland er Frasche Rädj/Friserrådets Sektion Nord. Dets daglige arbejde består i at fungere som kontakt og koordineringspartner for frisernes fælles interesser udadtil. Medlemmerne af Friserrådet er sammensat af foreningernes valgte repræsentanter.

Friserrådets sæde er i Bräist/Bredsted i Nordfrislands amt, Slesvig-Holsten. Frasche Rädj har i alt fire hovedopgave-områder:

Rådets repræsentant i Mindretalsrådet er Frasche Rädj/Friesenrat Sektion Nords forkvinde, Ilse Johanna Christiansen.

Seelter Buund

Det nuværende Seelter Buund blev grundlagt i 1972. Tidligere fandtes der allerede en Hjemstavnsforening, grundlagt i 1952, "Heimatverein Seelter Buund", der dog kun eksisterede i 10 år.

Seelter Buund er hjemstavnsforeningen for Saterlandet, dets hovedopgave er opretholdelsen af det saterfrisiske sprog og Saterlandets skikke og kultur. Kilden til arbejdsglæden i Seelter Buund er dets tilknytning til hjemstavnen med dens historie og landskab. Seelter Buund er via sine repræsentanter tæt knyttet til EBLUL Tyskland, det tyske Mindretalsråd og via FUEN også med mange andre europæiske mindretal.

Frisernes repræsentant i Mindretalsrådet er Karl-Peter Schramm.


Ilse Johanna Christiansen (* 1954)

Forkvinde for Frasche Rädj / Friserrådet Sektion Nord

 • født og opvokset i Nordfrisland
 • udd. psykolog
 • psykoterapeut på specialklinik
 • selvstændig, bl.a. i en handicapinstitution

Socialt engagement: 

 • partiformand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) i Bredsted kommune 
 • næstformand for Friisk Foriining
 • siden 2013 forkvinde for Frasche Rädj/Friserrådet Sektion Nord
 • siden 2015 viceborgermester for byen Bredsted

   

Karl-Peter Schramm (* 1948)

Bestyrelsesmedlem i Seelter Buunds

 • saterfrise fra Nedersachsen (D)
 • forhenv. speciallærer

Ansættelser:

 • 1964-1966 handelsskole
 • 1966-1971 lærling og forberedelsestjeneste AOK Oldenburg
 • 1971 kontoruddannet
 • 1971 Nichtabiturientenprüfung (alt. studentereksamen) ved Uni Bremen
 • 1971-1974 læst til pædagog ved Carl-von Ossietzky universitet i Oldenburg
 • 1977-1979 læst til specialpædagog med speciale i handicappædagogik
 • 1975-1990 lærer ved specialskolen i Barßel
 • siden 1990 pensionist

Socialt engagement: 

 • siden 1995 aktiv i hjemstavnsforeningen Heimatverein; bestyrelsesmedlem af Seelter Buund
 • siden 1998 formand for det Europæiske Bureau for Sprogmindretal (EBLUL Tyskland)
 • siden 2004 udvalgsmedlem for den frisiske folkegruppe
 • siden 2005 medlem af Tysklands Mindretalsråd
 • medlem af SPD siden 1970
 • medlem af kommunalrådet Saterland siden 1986 
 • medlem af diverse faglige udvalg, f.eks. administrationsudvalget og formand for SPDs fagudvalg for brandvæsenet

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!

14.10.2019

Antiziganismus: Keine Besserung in Sicht; Amaro Foro stellt Antiziganismusbericht 2018 vor

Mehr erfahren

10.10.2019

Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma erklärt sich nach Anschlag von Halle solidarisch mit jüdischer Gemeinde

Mehr erfahren