Minderheitensekretariat der vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen

Mindretalsrådet for de fire autoktone Mindretal og etniske Minoriteter i Tyskland

Sydslesvigsk Forening (SSF)

Sydslesvigsk Forening (SSF) blev grundlagt i 1920, den er det danske mindretals hovedorganisation i Tyskland med adresse i Flensborg.

SSF har sat sig som mål at fremme det danske sprog og den skandinaviske kultur, at udbrede kendskabet til Sydslesvig og dets særlige kultur og at vedligeholde en tæt kontakt til Danmark, Skandinavien og de danske slesvigere udenfor Sydslesvig. SSF er som kulturorganisation på den ene side ansvarlig for kulturelle tilbud, på den anden side er den repræsentant for mindretallets kultur og interesser udadtil. 

SSF har ca. 15.000 medlemmer i ca. 80 lokale foreninger. 

SSFs repræsentanter i Mindretalsrådet er Gitte Hougaard-Werner og Jens A. Christiansen.

 


Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)

Den Sydslesvigske Vælgerforening (SSW) blev dannet i 1948 som et mindretalsparti i for danskere i området Slesvig og nationale frisere i Nordfrisland. SSWs politik orienterer sig efter den samfundsmæssige og politiske udvikling i Norden. På denne måde giver SSWs politik i den nordtyske delstat Slesvig-Holsten vigtige ny impulser; f.eks. i arbejdsmarkeds-, social- og uddannelsespolitikken.

SSWs repræsentanter i Mindretalsrådet er Flemming Meyer og Martin Lorenzen.


Jon Hardon Hansen (* 1957)

Formand for Sydslesvigsk Forening (SSF)

 • født i Tarp, bor i Westerland på øen Sild/Sylt
 • siden 1991 dansk præst

Socialt engagement:

 • siden 1992 medlem af SSF Vesterland-Hørnums bestyrelse og siden 2003 medlem af SSW Vesterland-Hørnums bestyrelse
 • 2003-2013 næstformand for SSF, siden 2013 formand for SSF
 • 2004-2008 medlem af byen Westerlands kulturudvalg
 • 2007-2013 medlem af tilsynsrådet for Flensborg Avis
 • siden 2009 medlem af C. P. Hansen-Kuratoriet på Sild
 • 2013-2017 formand for SSF Sild/Sylt
 • siden 2017 formand for Mikkelberg fonden

 


Jens A. Christiansen (* 1956)

Generalsekretær for Sydslesvigsk Forening (SSF)

 • født i Flensborg
 • M.A. i nordisk filologi, parallelle studier i teologi og nordisk folkemindevidenskab 

Ansættelser:

 • forhenværende rådgiver omkring arbejdsmarkedsspørgsmål i udenrigstjenesten for den danske ambassade i Bonn
 • 1988-2001 akademisk medarbejder hos Dansk Arbejdsgiverforening/DA: kontorchef for den uddannelsespolitiske afdeling
 • 1996 tildelt det store fortjenestekors "Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland"
 • siden 2001 generalsekretær for Sydslesvigsk Forening

Flemming Meyer (* 1951)

Landsformand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)

Flemming Meyer er socialpolitisk og miljøpolitisk talsmand for SSW i den slesvig-holstenske landdag. Endvidere er han SSWs partileder.

 • født i Sønderborg (DK), opvokset i Skovlunde/Schafflund (D)
 • lærer i matematik, dansk og politisk dannelse

Ansættelser og politiske hverv: 

Aktiviteter for SSW

 • 1981-1993 formand for SSW-Valbøl/Wallsbüll
 • 1985-1991 og 1999-2003 formand for SSW Kreisverband
 • 2003-2005 næstformand for SSW
 • siden 2005 SSWs formand 

Politiske hverv

 • 1982-1993 kommunerådsmedlem i Valbøl/Wallsbüll
 • 1986-1989 borgerligt medlem af byggeudvalget for Slesvig-Flensborg amt
 • 1989-2009 medlem af amtsrådet Slesvig-Flensborg
 • 2003-2009 formand for SSW Kreistagsfraktion, Slesvig-Flensborg amt
 • siden 2009 medlem af landdagen 

Socialt engagement:

 • medlem af Sydslesvigsk Samråd (fællesråd for de danske mindretalsorganisationer)
 • medlem af Mindretalsrådet for de fire autoktone nationale Mindretal i Tyskland
 • medlem af det rådgivende udvalg for det danske mindretal i forbundsrepublikkens indenrigsministerium („Kontaktausschuss“)

Martin Lorenzen (* 1963)

Landssekretær for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)

 • handelsuddannet med speciale indenfor industri
 • læst til økonom i Århus

Ansættelser: 

 • driftsøkonom for danske virksomheder
 • videnskabelig medarbejder i SSW-landdagsgruppen
 • forretningsfører for SSWs landdagsgruppe
 • landssekretær for SSW

Socialt engagement:

 • medlem af bestyrelsen af den danske studenterforening
 • forhenværende næstformand for SSW Flensborg
 • forhenværende SSW-byrådsmedlem i Flensborg
 • borgerligt medlem af Flensborgs kulturudvalg
 • borgerligt medlem af Flensborgs finansudvalg
 • medlem af regionens tysk-danske kulturudvalg

  Moin!

  Wutrobnje witajće!

  Hjertlig velkommen!

  Latscho Diewes!

  Hartlik wäljkiimen!

  Witajśo k nam!

  Herzlich Willkommen!

  Welcome!