Mindretalssekretariat

Mindretalssekretariat

Opgaver

Mindretalssekretariatet for de nationale Mindretalsforbund i Tyskland blev oprettet i Berlin i 2005. 

Mindretalssekretariatet har følgende opgaver og funktioner:  

 • at være forbindelsesled mellem de anerkendte mindretals forbund og forbundsrepublikkens organer, dvs. Forbundsdagen, Forbundsregeringen og Forbundsrådet, især med henblik på at observere og ledsage forbundsstatens og udvalgenes arbejde i forhold til mindretallenes politiske interesser og problemstillinger
 • at netværke mellem de fire anerkendte mindretal og redegøre for deres positioner overfor forbundsdagens udvalg, forbundsdagens medlemmer, partier, regeringer og ministerier
 • at varetage de fire anerkendte mindretals interesser mht. lovenes implementering og bevillinger
 • at udarbejde fælles stillingtagener og vurderinger for mindretalsorganisationerne
 • at udføre PR-arbejde og medievirksomhed omkring emner, der vedrører mindretallets politik, sprog og kultur, foruden at oplyse og informere omkring de nationale mindretal og mindretalspolitikken i Tyskand 
 • at repræsentere mindretallets forbund og foreninger i nationale og internationale kommissioner og arbejdsgrupper, bl.a. som

  • stedfortrædende medlem i det rådgivende udvalg for forbundsstatens anti-diskrimineringskommission ,,Antidiskriminierungsstelle des Bundes” (ADS)
  • repræsentant for mindretalsorganisationerne i konferencerne ,,OSZE-lmplementierungs-Konferenzen zur Menschlichen Dimension”
  • kontakt til Europarådets mindretalspolitiske overvågnings-komiteer

 • at fungere som sekretariat for de fire anerkendte autoktone nationale, tyske mindretals mindretalsråd

Den nuværende mindretalssekretær for Tyskland er Lausitz-sorberen Judit Šołćina / Judith Scholze. 

Mindretalssekretariatets kontor ligger i Bundesallee 216-218 i Berlin. Det bliver understøttet fra indenrigsministeriet (Bundesministerium des Innern) og får økonomisk støtte fra den tyske forbundsrepublik.

Logo des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat mit Fördersatz

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!