Mindretalssekretariat

Grundlag

Retsgrundlag

Der findes talrige internationale aftaler og nationale forskrifter, der skal beskytte nationale mindretal.

Indenfor tysk, europæisk, men også international ret eksisterer der forskrifter, der på lige fod beskytter alle nationale mindretal / folkegrupper og deres sprog, inklusive regionalsproget nedertysk, indenfor Tyskland. Denne almene regulering skelner ikke mellem de enkelte grupperinger.

  1. Organisation for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSZE)
  2. Europarådet med den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK)
  3. Europæisk Union (EU)
  4. Tysk Grundlov
  5. Almindelig Ligebehandlingslov (AGG)
  6. Delstaternes mindretalsspecifikke forordninger og tiltag
  7. Politiske instanser for mindretalsspørgsmål

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!

14.10.2019

Antiziganismus: Keine Besserung in Sicht; Amaro Foro stellt Antiziganismusbericht 2018 vor

Mehr erfahren

10.10.2019

Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma erklärt sich nach Anschlag von Halle solidarisch mit jüdischer Gemeinde

Mehr erfahren