Mindretalssekretariat

Grundlag

Retsgrundlag

Der findes talrige internationale aftaler og nationale forskrifter, der skal beskytte nationale mindretal.

Indenfor tysk, europæisk, men også international ret eksisterer der forskrifter, der på lige fod beskytter alle nationale mindretal / folkegrupper og deres sprog, inklusive regionalsproget nedertysk, indenfor Tyskland. Denne almene regulering skelner ikke mellem de enkelte grupperinger.

  1. Organisation for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSZE)
  2. Europarådet med den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK)
  3. Europæisk Union (EU)
  4. Tysk Grundlov
  5. Almindelig Ligebehandlingslov (AGG)
  6. Delstaternes mindretalsspecifikke forordninger og tiltag
  7. Politiske instanser for mindretalsspørgsmål

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!

17.06.2019

FUEN Kongress in Bratislava/Slowakei hinterlässt seine Spuren: Ein Einblick in 70 Jahre FUEN, die erste FUEN-Preisverleihung, die Delegiertenversammlung mit den Wahlen zum neuen FUEN-Präsidium sowie das neue Projekt Minority Monitor

Mehr erfahren

13.06.2019

Mein Praktikum im Minderheitensekretariat

Mehr erfahren