Mindretalssekretariat

Retsgrundlag

Den Almindelige Ligebehandlingslov (AGG)

Den Almindelige Ligebehandlingslov (AGG) (almindeligvis også kaldt antidiskrimineringsloven) trådte i kraft den 18. august 2006. Den er grundlaget for implementeringen af de fire europæiske antidiskrimineringsforordninger fra tiden 2000 til 2004 indenfor det tyske retsvæsen.

Målsætningen for AGG er at forhindre eller fjerne racistisk diskriminering eller diskriminering på basis af etnicitet, køn, religion, verdensanskuelse eller handicap, alder eller seksuel identitet (§ 1 AGG). AGG regulerer kravene og retsforfølgelse i tilfælde af diskriminering indenfor såvel arbejdsretlig som civilretlig sammenhæng.

Efterfølgende lovens ikrafttræden blev Forbundsrepublikkens antidiskrimineringsmyndighed „Antidiskriminierungsstelle des Bundes“ (ADS) oprettet i år 2006. Denne er en uafhængig støttemyndighed for mennesker, der er udsat for diskriminering. Grundlaget for ADS og dennes opgaver er faslagt i „Antidiskrimineringsloven“ og svarer til EU’s ligebehandlingsforordninger. Alle har mulighed for at henvende sig til ADS og modtage rådgivning, hvis vedkommende fx er udsat for diskriminering og har brug for hjælp.

ADS har et stående rådgivende udvalg med repræsentanter for samfundsgrupper og –organisationer, foruden eksperter indenfor området diskrimineringsspørgsmål. Udvalgets opgaver består i at rådgive ADS ved fremlæggelsen af rapporter og anbefalinger til den Tyske Forbundsdag og til at fremkomme med egne forslag til videnskabelige undersøgelser. Blandt andre er Romani Rose, formanden for de tyske sintiers og romaers centrale råd, blevet udnævnt til rådsmedlem. Hans stedfortræder er Judit Šołćina / Judith Scholze, leder af mindretalssekretariat for de fire autoktone mindretal og folkegrupper i Tyskland. 

Udbredelsen og synliggørelsen af den Almindelige Ligebehandlingslov (AGG) og formidling af viden omkring det arbejde, der udføres af forbundsstatens anti-diskrimineringsmyndighed ADS, er vigtige opgaver for alle aktørerne. Indenfor området diskriminering hos de autoktone nationale mindretal i Tyskland er dette også et af hovedpunkterne for Mindretalssekretariatets arbejde.  

Yderligere information:

Almindelig Ligebehandlingslov online

Mere information omkring loven findes på Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) hjemmesider.

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!