Mindretalssekretariat

Retsgrundlag

Europæiske Union (EU)

I traktaten for den Europæiske Unions Grundlov (EU) forbydes det i artikel 1, afsnit 1, at mennesker diskrimineres pga. deres sprog eller tilhørsforhold til et nationalt mindretal. Derudover lover unionen i traktatens artikel 22 at respektere kulturerne, religionerne og sprogene.

Hvor stor betydning EU og dens medlemslande tillægger de respektive regioner, kommer til udtryk i Regionsudvalget, et rådgivende organ, som repræsenterer de regionale og lokale myndigheder i Europa, dvs. EU Kommissionen, Rådet og det Europæiske Parlament. På den måde får medlemslandenes regioner og byer en stemme i EUs beslutningstagningsprocesser, selvom Regionsudvalget ganske vist ikke er et organ for mindretallet. Men disse kan til enhver tid gøre deres interesser gældende i Regionsudvalget via aktiviteter i de respektive bopælsområder.

Rådet for den Europæiske Union har desuden udstedt en række forordninger mod diskriminering, fx til implementering af ligebehandling uden skelen til race eller etnisk tilhørsforhold, år 2000 (2000/43/EG). Ingen af forordningerne beskæftiger sig dog udtrykkeligt med diskriminering pga. sprog eller tilhørsforhold til et nationalt mindretal.

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!