Mindretalssekretariat

Retsgrundlag

Organisation for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE)

I 1992 oprettedes positionen „højkommissær for nationale mindretal“ (HCNM) indenfor organisationen OSCE. Højkommissærens opgave består især i at identificere etniske konflikter på et tidligt stade og igangsætte præventive tiltag for at forhindre sådanne konflikter. OSCE har indtil videre ikke vedtaget nogen juridisk bindende dokumenter vedr. mindretalsbeskyttelse. Dog er medlemsstaterne siden 1996 blevet enige om en række anbefalinger til beskyttelse og støtte af nationale mindretal.

Siden 2017 er Lamberto Zannier (Italien) højkommissær for de nationale mindretal.

Ved siden af højkommissariatet for nationale mindretal er Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder (BDIMR), som central institution indenfor området af den „menneskelige dimension“ og OSCE‘s feltmissioner for mindretalsrettigheder af væsentlig betydning. BDIMR gennemfører især valgobservationer i sammenhæng med deltagelse af mindretal. Desuden har kontoret indrettet et kontaktsted for sintier og romaer, for at sensibilisere disse til at deltage i valgene.

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!