Mindretalssekretariat

Retsgrundlag

Den Tyske Grundlovs artikel 3, afsnit 3, sætning 1

Den Tyske Grundlov forbyder enhver form for diskriminering pga. sprog, hjemstavn eller afstamning (Grundlovens artikel 3, afsnit 3, sætning 1). Dette forbud gælder foruden for lovgivningen også på alle administrationens og domstoles niveauer. Indtil i dag indeholder den Tyske Grundlov ganske vist ingen mindretalsartikel, selvom Mindretalsrådet i efterhånden flere år har arbejdet for indførelsen af en sådan.

Anden forbundslovgivning: valgret og partiret

Ud over Grundloven indeholder også Forbundsvalgloven og Partiloven forordninger omkring beskyttelse og støtte af de nationale mindretal.

De nationale mindretals partier er ikke omfattet af den såkaldte fem procents klausul, ifølge hvilken kun de partier kan komme i betragtning, der enten har fået over fem procent andenstemmer eller direkte mandater indenfor mindst tre af valgkredsene (Forbundsvalglovens § 6, afsn. 3, sætn. 2). Forbundsvalgloven indeholder desuden en særregel til amtsforslag og delstatslisterne (§ 20, afsn. 2, sætning 3, § 27 afsn. 1, sætning 4). 

I henhold til statens partilov privilegeres de nationale mindretals partier ved statslige finansieringer og ved indsamling af udenlandske støttemidler (Partilovens § 18 afsn. 3 og 4, § 25 afsn. 2, sætning 1 nr. 3b).

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!