Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Judit Šołćina

Judit Šołćina (*1979)

wjednica Sekretarka mjeńšynow

 • jo se naroźiła w Budyšynje, jo něnto žywa w Barlinju
 • diplomowa psychologowka

pówołańska droga:

 • 2005 wědomnostna sobuźěłaśerka we Rěcnem centrumje Witaj w Budyšynje
 • 2005-2009 głownoamtska sobuźěłaśerka Młoźiny europejskich ludowych kupkow (MENS)
 • 2009-2012 projektowa wjednica RML2future – zwězana seś za wěcejrěcnosć a rěcnu wjeleserakosć w Europje pód nawjedowanim Federalistiskeje unije europejskich ludowych kupkow (FUEN)
 • 2012-2014 projektowa wjednica europejskeje rěcneje kampanje za wěcejrěcnosć a  rěcnu wjeleserakosć – language diversity
 • wót 2013 wjednica Sekretariata mjeńšynow tych styrich awtochtonych, narodnych mjeńšynow, ludowych kupkow Nimskeje w Barlinju

towarišnostna angažěrowanosć:

 • 1998-2000 cłonk pśedsedarstwa serbskego młoźinskego towaristwa Pawk z.t.
 • 2000-2002 a 2003-2005 cłonk prezidiuma Młoźiny europejskich ludowych kupkow (MENS)
 • wót 2009 cłonk Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny
 • wót 2011 cłonk prezidiuma Domowiny wót 2013 zastupujuca pśedsedarka Domowiny 
 • zastupujucy cłonk w pśiraźe Zwězkeje antidiskriminěrowańskeje instance 

Madlenka Kowarjec (*1985)

asistentka

 • jo se naroźiła w Lipsku, jo něnto w Barlinju žywa
 • M.A. European Studies

pówołańska droga:

 • 2011-2012 sobuźěłaśerka pśi RML2future - zwězana seś za wěcejrěcnosć a rěcnu wjeleserakosć w Europje pód nawjedowanim Federalistiskeje unije europejskich ludowych kupkow (FUEN)
 • 2012-2014 sobuźěłaśerka Rěcnego centruma Witaj Budyšyn za europejsku kampanju za wěcejrěcnosć a rěcnu wjeserakosć – language diversity
 • 2016-2018 projektowa managerka Młoźiny europejskich ludowych kupkow (MENS)
 • wót 2013 sobuźěłaśerka w sekretariaśe mjeńšynow

towarišnostna angažěrowanosć:

 • wót 2006 cłonk serbskego młoźinskego towaristwa Pawk z.t.
 • 2011-2013 cłonk prezidiuma Młoźiny europejskich ludowych kupkow (MENS)

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!