Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Pšawniske zakłady

Europejska unija (EU)

Charta zakładnych pšawow (EU) zakazujo w artiklu 1 wótstawk 1 diskriminěrowanja na zakłaźe rěcy abo pśisłušnosći k jadnej narodnej mjeńšynje. Mimo togo zawězujo se unija w artiklu 22 charty k respektěrowanju kulturow, nabóžninow a rěcow.

Wuznam, kótaryž EU a jej cłonkojske staty jadnotliwym regionam pśiśpiwaju, pokazujo se mimo togo w instituciji wuběrka regionow. Jo to póraźujuca institucija EU za komisiju, radu a Europejski parlament. Regiony a města w cłonkojskich statach dostawaju tak głos w procesu namakanja rozsuźenjow  EU. Wuběrk regionow njejo źe organ za narodne mjeńšyny. Toś te pak mógu swóje zajmy pśez swóje aktiwity we wótpowědujucych sedleńskich rumach we wuběrku  regiona zwurazniś.

Rada Europejskeje unije jo mimo togo wudała rěd směrnicow pśeśiwo diskriminacijam, na pśikład k nałožowanju Zasady jadnakego wobchadanja bźeze rozdźěla rase abo etniskrgo póchada z lěta 2000 (2000/43/EG). Žedna z tych směrnicow pak se wósebnje njezaběra z diskriminaciju dla rěcy a pśisłušnosći k narodnej mjeńšynje.

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!