Němska mjeńšina Sintow a Romow
> wjace informacijow

Łužiscy Serbja
> wjace informacijow

Saterscy Frizojo
> wjace informacijow

wuchodni Frizojo
> wjace informacijow

Danska mjeńšina
> wjace informacijow

sewjerni Frizojo
> wjace informacijow

Moin!
Wutrobnje witajće!
Hjertelig velkommen!
Latscho Diewes!
Hatelk wäilkemen!
Witajśo k nam!
Herzlich Willkommen!
Welcome!

aktualne

Kotre
mjeńšiny zastupujemy?

W Němskej bydla štyri připóznate awtochtone narodne mjeńšiny a ludowe skupiny: danska mjeńšina, friziska ludowa skupina, němscy Sinti a Roma a Łužiscy Serbja. Mjeńšinowa rada a mjeńšinowy sekretariat zastupujetej zhromadne zajimy tutych štyrjoch mjeńšinow napřećo politice a zjawnosći. 

Awtochtone narodne mjeńšiny a ludowe skupiny rozeznawaja so wot připućowarjow (tež awtochtone/nowe mjeńšiny so mjenujo), kotrež tradicionelnje w Němskej njebydla.

Mjeńšinowy sekretariat

Mjeńšinowy sekretariat załoži so w lěće 2005 w Berlinje. Wón přewozmje funkciju sekretariata za mjeńšinowu radu w swojim wšědnym dźěle a je zwisk k zwjazkowemu sejmej, zwjazkowemu knježerstwu, zwjazkowej radźe kaž tež Europskej radźe. Dale informuje mjeńšinowy sekretariat zjawnosć , institucije a politiku wo štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšinach a ludowych skupinach Němskeje a jich aktualnych naležnosćach.

Mjeńšinowa rada

Mjeńšinowa rada zastupuje zhromadne politiske zajimy štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšinow a ludowych skupinow Němskeje napřećo zwjazkowemu knježerstwu, zwjazkowemu sejmej, a zwjazkowej radźe. We wšědnym dźěle podpěruje mjeńšinowu radu mjeńšinowy sekretariat w Berlinje.

Ćežišća

Ćežišća při zeznaću zajimow štyrjoch připóznatych mjeńšinow su zaručenje stajneho politiskeho zastupowanja a přesadźenje płaćiwych mjeńšinoprawniskich škitnych winowatosćow w Němskej. Runje tak maja so z aktiwnym informatiwnym a zjawnostnym dźěłom wobydlerjo za naležnosće mjeńšinow sensibilizować. Aktualne ćežišća mjeńšinoweho dźěła namakaće tu.

Partnerojo, zwjazki zajimow a spěchowarjo

Tule namakaće kontaktowe informacije k našim partneram, zwjazkam zajimow, spěchowarjam a přirjadowanych skupinow a towarstwow mjeńšinoweje rady, wotpowědneje mjeńšiny a ludoweje skupiny.

Zakłady

Za škit narodnych mjeńšinow eksistuja mnohe mjezynarodne dojednanja kaž tež narodne předpisy. W němskim, europskim, ale tež w mjezynarodnym prawje dawaja předpisy, kotrež wšitke w Němskej bydlace narodne mjeńšiny a ludowe skupiny a jich rěče kaž tež regionalnu rěč Niederdeutsch w samsnej měrje škitaja. Tute powšitkowne rjadowanja njerozeznawaja po jednotliwych skupinach.