Mjeńšinowy sekretariat

Koho zastupujemy?

Łužiscy Serbja

Trochowane 60.000 ludźi tworja dźensa serbski lud. Woni su žiwi jeničce w Němskej, mjenujcy w Hornjej Łužicy (Swobodny stat Sakska) jako Hornjoserbja a w Delnjej Łužicy (Kraj Braniborska) jako Delnjoserbja.

Serbski lud, prěnjotnje słowjanske kmjeny sewjerowuchodnje Karpatow, přińdźe před něhdźe 1.500 lětami do kónčin mjez Baltiskim morjom a Rudnymi horami. We Łužicy móžeše swoje kulturelne wosebitosće přez lětstotki zdźěla wobchować a wuwiwać – přetorhnjene mjez druhim wot politiki nacionalsocialistow. Eksistujetej dwě serbskej rěči: hornjoserbšćina a delnjoserbšćina, kotrejž so do dźensnišeho w mnohich swójbach a we wšědnym žiwjenju nałožujetej. Wosebje eksistenca delnjoserbšćiny je wohrožena.

Nimo pomjenowanja Serbja so wosebje w Braniborskej tež starše němske zapřijeće „Wendojo“ oficialnje wužiwa. Tute dźe wróćo na romskich stawiznypisarjow, kotřiž njeznate kmjeny na wuchodźe ze zapřijećom „Veneti“ woznamjenichu, z kotrehož nasta pozdźišo w němčinje zapřijeće „Wenden“.

W lěće 1912 załožena Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t. ze sydłom w Budyšinje je politisce njewotwisny třěšny zwjazk serbskich zjednoćenstwow

Dalewjeduce linki:

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!

14.10.2019

Antiziganismus: Keine Besserung in Sicht; Amaro Foro stellt Antiziganismusbericht 2018 vor

Mehr erfahren

10.10.2019

Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma erklärt sich nach Anschlag von Halle solidarisch mit jüdischer Gemeinde

Mehr erfahren