Mjeńšinowy sekretariat

Mjeńšinowa rada štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšinow a ludowych skupin Němskeje

Centralna rada Němskich Sintow a Romow

Centralna rada Němskich Sintow a Romow załoži so w februaru 1982 a je njewotwisny třěšny zwjazk 17 krajnych zwjazkow. Wona je wobydlerskoprawniske a politiske zastupnistwo němskich Sintow a Romow ze sydłom w Heidelbergu. Centralna rada zasadźuje so za runoprawne wobdźělnistwo Sintow a Romow w politice a towaršnosći a za jich škit a spěchowanje jako narodna mjeńšina.

We wobłuku swojeho wobydlerskoprawniskeho dźěła zasadźuje so rada za přesadźenje „Ramikoweho dojednanja za škit narodnych mjeńšinow“ na narodnej runinje a steji za to w stajnym dialogu ze zwjazkowym a krajnymi knježerstwami. Za němskich Sintow a Romow přesadźi centralna rada w meji 1995 zakonske připóznaće jako narodna mjeńšina. Za němsku romowšćinu dócpě wona připóznaće jako mjeńšinowa rěč wotpowědujo Europskej charće regionalnych abo mjeńšinowych rěčow Europskeje rady. Rada spěchuje zetkanja z přežiwjencami holocausta, zasadźuje so za škit rowow přesćěhanych Sintow a Romow w nacionalsocializmje a organizuje prawidłownje jězby k historiskim městnam wopomnjeća w tu- a wukraju.

Na mjezynarodnej runinje zastupuje centralna rada zajimy Sintow a Romow prawidłownje na konferencach EU, Europskeje rady a OSZE a je z čłonom w mnohich narodnych a mjezynarodnych mjeńšinowych organizacijach.

Zastupjerjej w Mjeńšinowej radźe staj Romani Rose a Herbert Heuss.


Romani Rose (*1946)

Předsyda Centralneje rady Němskich Sintow a Romow

 • do 1982 samostatny překupc
 • aktiwist wobydlerskich prawow
 • wot 1982 předsyda Centralneje rady Němskich Sintow a Romow

Powołanski puć a towaršnostny angažement:

 • wot 1991 jednaćel Dokumentaciskeho a kulturneho srjedźišća Němskich Sintow a Romow w Heidelbergu
 • čłon direktorija  w lěće 1988 w Tokiju załoženeho Mjezynarodneho hibanja přećiwo diskriminaciji a rasizmej (IMADR)
 • w meji 1995 docpě Rose w zhromadnym dźěle ze sobustawskimi towarstwami centralneje rady připóznaće a spěchowanje němskich Sintow a Romow jako narodna mjeńšina w Němskej ze swójskej mjeńšinowej rěču, zwjazane ze zaměrom jich runoprawneho wobdźělenja na towaršnostnym a politiskim žiwjenju
 • jako konsekwenca ze swojeho mjezynarodneho dźěła bu Rose dnja 29. meje  2006 jako prěni zastupjer Sintow a Romow wot pólskeho knježerstwa za čłona Mjezynarodneje rady za Auschwitz pomjenowany
 • čłon přirady Zwjazkoweje instancy za antidiskriminaciju (ADS) kaž tež kuratorijow Kulturneje załožby Němskeho koparskeho zwjazka (DFB) a Załožby Manfreda Lautenschlägera

   


Herbert Heuss (*1954)

Wědomostny nawoda Centralneje rady Němskich Sintow a Romow

 • politologa

Powołanski puć a towaršnostny angažement:

 • wot 1981 skutkuje za natwar pozdźišeje Centralneje rady Němskich Sintow a Romow; pozdźišo planowanje a zwoprawdźenje Dokumentaciskeho a kulturneho srjedźišća Němskich Sintow a Romow, do 1992 jeho wědomostny nawoda
 • 1992-2009 dźěławosć jako swobodny konsulent w Južnowuchodnej Europje: naćiski a přesadźenje projektow za spěchowanje lokalnych skupin Romow
 • wot 2009 zaso w Němskej pola Centralneje rady Němskich Sintow a Romow
 • wšelake publikacije na temu přesćěhanje přez nacionalsocialistow a k situaciji Romow w Europje

   

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!