Minderheitensekretariat der vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen

Mjeńšinowa rada štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšinow a ludowych skupin Němskeje

DOMOWINA – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t. – Zwězk Łužyskich Serbow z.t.

Domowina ze sydłom w Budyšinje je politisce njewotwisny a samostatny zwjazk Serbow a třěšny zwjazk serbskich towarstwow Hornjeje a Delnjeje Łužicy. Wona je zastupnica zajimow serbskeho ludu a skutkuje předewšěm w serbskim sydlenskim rumje Kraja Braniborskeje a Swobodneho stata Sakskeje.

Z časa swojeho załoženja w lěće 1912 zasadźa so Domowina za zdźerženje, wuwiće, spěchowanje a rozšěrjenje hornjo- a delnjoserbskeje rěče, kultury a tradicijow serbskeho ludu. Jako třěšna organizacija zjednoća a podpěruje wona Serbow a serbske towarstwa w jich dźěle a zastupuje jich zajimy w zjawnosći, napřećo parlamentam a institucijam a zarjadam na runinje komunow, wokrjesow, krajow a Zwjazka kaž tež na mjezynarodnej runinje.

Zastupjerjo w Mjeńšinowej radźe su:
za Hornjoserbow Dawid Statnik a Bjarnat Cyž
a za Delnjoserbow Kito Ela.


Dawid Statnik (*1983)

Předsyda Domowiny – Zwjazka Łužiskich Serbow z.t.

 • mišter za techniku zarjadowanjow w fachowym wobłuku jewišćo/studijo

Towaršnostny angažement:

 • 2007-2009 čłon předsydstwa serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk z.t.
 • wot 2009 čłon Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 
 • wot 2011 předsyda Domowiny 
 • wot 2013 čłon zhromadźizny Sakskeho krajneho wustawa za priwatny rozhłós a nowe medije (SLM)
 • wot 2013 čłon dialogoweho foruma Federalistiskeje unije europskich narodnych skupin (FUEN) z Europskim parlamentom a dalšimi europskimi institucijemi

Bjarnat Cyž (*1951)

Čłon zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

 • narodźeny w Měrkowje (Hornja Łužica/Sakska)
 • diplomowy informatikar
 • 1992-2016 hłownohamtski jednaćel Domowiny

Towaršnostny angažement:

 • wot 1991 čłon rady Załožby za serbski lud
 • wot 2013 čłon prezidija Federalistiskeje unije europskich narodnych skupin (FUEN)
 • zastupowacy wjesnjanosta gmejny Bóšicy
 • předsydstwowy předsyda hudźbneho towarstwa Chróšćanscy muzikanća z.t.

Kito Ela (*1949)

Čłon zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

 • wotrostł w Komorowje pola Rakec (Hornja Łužica/Sakska)
 • bydli wjace hač 40 lět w Delnjej Łužicy
 • wučer za fyziku a matematiku

Powołanski puć a towaršnostny angažement:

 • wot 1971 wučer  
 • 1985-1990 wjednik Serbskeje rozšěrjoneje wušeje šule Chóśebuz
 • 1998-2001 wědomostny sobudźěłaćer Serbskeho šulskeho towarstwa z.t.
 • 2001-2011 nawoda delnjoserbskeje wotnožki Rěčneho centruma WITAJ
 • wulke zasłužby při rewitalizaciji serbskeje rěče w Delnjej Łužicy
 • čłon Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny 

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!