Mjeńšinowy sekretariat

Mjeńšinowa rada štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšinow a ludowych skupin Němskeje

Frasche Rädj/Friziska rada, sekcija sewjer

Třěšna organizacija wšitkich za sewjerofrizišćinu dźěłacych institucijow a zarjadnišćow w Sewjernej Friziskej a na Helgolandźe je Frasche Rädj/Friziska rada, sekcija sewjer z.t. W swojim wšědnym dźěle rozumi so jako kontaktowa a koordiněrowaca instanca, kotraž zhromadne zajimy Frizow dowonka a w druhich gremijach zastupuje. Čłonojo Friziskeje rady su woleni delegaća/zastupjerjo a zastupjerki swojich towarstwow.

Sydło je w měsće Bräist/Bredstedt we wokrjesu Sewjerna Friziska w Schleswigsko-Holsteinskej. Nadawki Frasche Rädj dadźa so w cyłku do štyrjoch dźěłowych wobłukow rozdźělić:

Zastupjerka w Mjeńšinowej radźe je předsydka Frasche Rädj/Friziska rada, sekcija sewjer, knjeni Ilse Johanna Christiansen.

Seelter Buund

Dźensniši Seelter Buund załoži so w lěće 1972. Hižo lěta 1952 bu prěnje domizniske towarstwo Seelter Buund załožene, kotrež wšak jenož 10 lět wobsteješe.

Hłowny nadawk towarstwa Seelter Buund jako domizniskeho towarstwa za Satersku je zdźerženje saterskofriziskeje rěče kaž tež wašnjow a nałožkow Saterskeje. Zwjazanosć z domiznu, jeje stawiznami a jeje krajinu je za Seelter Buund pohon k dźěłu. Seelter Buund je přez swojich zastupjerjow z EBLUL-Němska, z Mjeńšinowej radu w Němskej a přez FUEN tež z mnohimi mjeńšinami w Europje wusko zwjazany.

Zastupjer w Mjeńšinowej radźe je Karl-Peter Schramm.


Ilse Johanna Christiansen (*1954)

Předsydka Frasche Rädj/Friziskeje rady, sekcija sewjer

 • narodźena a wotrostła w Sewjernej Friziskej
 • diplomowa psychologowka
 • aprobowana psychoterapeutka, přistajena w fachowej klinice
 • swobodnje skutkowaca mj. dr. w zarjadnišću za zbrašenych

Towaršnostny angažement:

 • frakciska předsydka Južnoschleswigskeho wolerskeho zwjazka (SSW) w měšćanskim zastupnistwje Bredstedt
 • druha předsydka Friisk Foriining
 • wot 2013 předsydka Frasche Rädj/Friziskeje rady, sekcija sewjer
 • wot 2015 zastupowaca měšćanostka města Bredstedt/Bräist

   


Karl-Peter Schramm (*1948)

Sobustaw předsydstwa Seelter Buund

 • Saterski Friza z Delnjeje Sakskeje
 • powołanje: wučer na wosebitej šuli n. w.

Powołanski puć:

 • 1964-1966 srjedźna wikowanska šula
 • 1966-1971 wukubłanje a přihotowanska słužba při AOK Oldenburg
 • 1971 srjedźne zarjadniske pruwowanje
 • 1971 pruwowanje za njeabiturientow na uniwersiće Bremen
 • 1971-1974 studij wučerstwa na uniwersiće Carla von Ossietzkeho w Oldenburgu
 • 1977-1979 studij wosebiteje pedagogiki/pedagogiki za we wuknjenju haćenych šulerjow
 • 1975-1990 wučer na wosebitej šuli Barßel
 • wot 1990 na wuměnku

Towaršnostny angažement:

 • wot 1970 čłon SPD
 • wot 1986 čłon gmejnskeje rady w Saterskej
 • sobustaw we wšelakich fachowych wuběrkach, na přikład w zarjadniskim wuběrku a k tomu předsyda fachoweho wuběrka za wohnjowobornistwo SPD  
 • wot 1995 dźěło w domizniskim towarstwje; čłon předsydstwa w Seelter Buund
 • wot 1998 předsyda Europskeho běrowa za rěčne mjeńšiny (EBLUL Němska)
 • wot 2004 sobustaw wuběrka za prašenja friziskeje ludoweje skupiny
 • wot 2005 čłon Mjeńšinoweje rady Němskeje

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!