Minderheitensekretariat der vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen

Mjeńšinowa rada štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšinow a ludowych skupin Němskeje

Sydslesvigsk Forening (SSF)

Sydslesvigsk Forening (SSF) – Južnoschleswigske towarstwo – załoži so 1920 a je hłowna kulturna organizacija danskeje mjeńšiny w Němskej ze sydłom w Flensburgu/Flensborg.

Zaměr SSF je, spěchować dansku rěč kaž tež nordisku kulturu, pohłubšić zrozumjenje za schleswigsku domiznu a jeje swojoraznosće kaž tež bliski zwisk z Danskej, ze sewjerom a danskimi Schleswigčanami zwonka Južnoschleswigskeje hajić. Na jednej stronje je SSF jako kulturny nošer zamołwity za kulturne poskitki, na druhej stronje zastupuje kulturno- a mjeńšinowopolitiske zajimy.

SSF ma 15.000 sobustawow w něhdźe 80 městnych zwjazkach.

Zastupjerjej w Mjeńšinowej radźe staj Gitte Hougaard-Werner kaž tež Jens A. Christiansen.


Južnoschleswigski wolerski zwjazk (SSW)

Južnoschleswigski wolerski zwjazk (SSW) załoži so 1948 jako strona danskeje mjeńšiny w krajnym dźělu Schleswigska  a nacionalnych Frizow w Sewjernej Friziskej. We 18. Schleswigsko-Holsteinskim krajnym sejmje (2012-2017) je SSW – jako třeća najsylniša strona w Schleswigsko-Holsteinskej – z třomi zapósłancami zastupjena. Dale staja z Anke Spoorendonk ministerku za justicu, Europu a kulturu čerwjeno-zeleno-módreho knježerstwa.

Zastupjerjej w Mjeńšinowej radźe staj Flemming Meyer kaž tež Martin Lorenzen.


Jon Hardon Hansen (*1957)

Předsyda Sydslesvigsk Forening (SSF)

 • narodźeny w Tarp, bydli we Westerland/Sylt
 • wot 1991 danski pastor

Towaršnostny angažement:

 • wot 1992 čłon předsydstwa w SSF Vesterland-Hørnum a wot 2003 čłon předsydstwa w SSW Vesterland-Hørnum
 • 2003-2013 prěni zastupowacy předsyda SSF, wot 2013 předsyda SSF
 • 2004-2008 čłon kulturneho wuběrka města Westerland 
 • 2007-2013 čłon dohladowanskeje rady nowiny Flensborg Avis
 • wot 2009 čłon C.-P.-Hansen-kuratoriuma Sylt
 • 2013-2017 předsyda SSF Sild/Sylt
 • wot 2017 předsyda Mikkelberg załožby

Jens A. Christiansen (*1956)

Generalny sekretar Sydslesvigsk Forening (SSF)

 • narodźeny w Flensburgu
 • M.A. w nordiskej filologiji, paralelne studije w teologiji a nordiskej ludowědźe

Powołanski puć:

 • něhdyši rada pósłanstwa za dźěłowične prašenja w zwonkaministerialnej słužbje při danskim pósłanstwje w Bonnje
 • 1988-2001 akademiski sobudźěłaćer Danskeho zwjazka dźěłodawarjow (DA): referatowy nawoda we wukubłanskopolitiskim wotrjedźe
 • 1996 spožčenje Zasłužboweho rjadu Zwjazkoweje republiki Němska
 • wot 2001 generalny sekretar Sydslesvigsk Forening 

Flemming Meyer (*1951)

Krajny předsyda Južnoschleswigskeho wolerskeho zwjazka (SSW)

Flemming Meyer je socialno- a wobswětopolitiski rěčnik SSW w krajnym sejmje Schleswigsko-Holsteinskeje. Wón je tež stronski předsyda SSW.

 • narodźeny w Sønderborg (DK), wotrostł w Schafflund (D)
 • wučer za matematiku, danšćinu a politiske kubłanje

Powołanski puć a politiske zastojnstwa:

Dźěławosć za SSW

 • 1981-1993předsyda městneho zwjazka SSW we Wallsbüll
 • 1985-1991 a 1999-2003 předsyda wokrjesneho zwjazka SSW Flensburg-kraj
 • 2003-2005druhi zastupowacy krajny předsyda SSW
 • wot 2005krajny předsyda SSW

Politiske zastojnstwa

 • 1982-1993čłon gmejnskeje rady we Wallsbüll
 • 1986-1989wobydlerski sobustaw w twarskim wuběrku wokrjesa Schleswigska-Flensburg
 • 1989-2009zapósłanc w krajnym sejmje Schleswigska-Flensburg
 • 2003-2009předsyda wokrjesneje frakcije SSW Schleswigska-Flensburg
 • wot 2009sobustaw krajneho sejma

Towaršnostny angažement:

 • čłon Sydslesvigsk Samråd (Zhromadna rada danskich mjeńšinowych organizacijow)
 • čłon Mjeńšinoweje rady štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšinow a ludowych skupin Němskeje
 • čłon poradźowaceho wuběrka za prašenja danskeje mjeńšiny při Zwjazkowym ministerstwje nutřkowneho („Kontaktowy wuběrk“)
 • wot 2016 čłon předsydstwa europskeje strony European Free Alliance (EFA)

Martin Lorenzen (*1963)

Krajny jednaćel Južnoschleswigskeho wolerskeho zwjazka (SSW)

 • wukubłany na industrijoweho překupca
 • studij zawodneho hospodarstwa w Danskej

Powołanski puć:

 • zawodny ekonom w danskich předewzaćach
 • wědomostny sobudźěłaćer frakcije SSW w krajnym sejmje
 • jednaćel frakcije SSW w krajnym sejmje
 • krajny jednaćel SSW

Towaršnostny angažement:

 • čłon předsydstwa w danskim studentskim towarstwje
 • něhdyši zastupowacy předsyda SSW Flensburg
 • něhdyši radny knjez SSW w Flensburgu
 • wobydlerski sobustaw w Flensbugskim kulturnym wuběrku
 • wobydlerski sobustaw w Flensbugskim financnym wuběrku
 • čłon w němsko-danskim kulturnym wuběrku regiona

  Moin!

  Wutrobnje witajće!

  Hjertlig velkommen!

  Latscho Diewes!

  Hartlik wäljkiimen!

  Witajśo k nam!

  Herzlich Willkommen!

  Welcome!