Mjeńšinowy sekretariat

Informacije za zajimowanych

Praktikum w Mjeńšinowym sekretariaće

Praktikum w Mjeńšinowym sekretariaće  štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšinow a ludowych skupin Němskeje skića tebi móžnosć, so z dźěłom za awtochtone mjeńšiny w stolicy Berlin zeznać, do wšědneho dźěłoweho dnja "počuchać" a při tym swójske/swoje nazhonjenja w dźěłowym swěće hromadźić.

Wjeselimy so na praktikantow a praktikantki, kiž chcedźa wjace wo našim dźěle zhonić a nas za wěsty čas podpěrować a přewodźeć.

Tebje wočakuje pola nas prawy dźěłowy dźeń w młodym, dynamiskim a wotewrjenym teamje. Jeli při tym sam awtochtonej mjeńšinje přisłušeš, wjeselimy so ćim bóle.

Skićamy putacu wokolinu ze zajimawymi a wotměnjacymi temami a zarjadowanjemi.

Za čas praktikuma dźěłaš w Mjeńšinowym sekretariaće w Berlinje na (Zwjazkowej aleji) Bundesallee 216-218. K wšědnej dźěławosći słušeja:

  • wobkedźbowanje a přewod parlamentariskeho dźěła Zwjazka a jeho wuběrkow z fokusom na mjeńšinowopolitiske naležnosće a problemy
  • wobsahowe přihotowanje rozdźělnych gremijow: Mjeńšinowa rada, posedźenje z čłonami Němskeho zwjazkoweho sejma, poradźowace wuběrki mjeńšinow, parlamentariske posedźenja a wjele wjace
  • organizacija zarjadowanjow w Berlinje a/abo wobdźělenje na nich
  • medijowe a nowinarske dźěło k mjeńšinowym temam
  • rešerša k aktualnemu połoženju mjeńšinow a wudźěłanje posudkow
  • projektowy management: sobudźěło a přewodźenje při swójskich małych projektach
  • zdźělenja a informacije wo narodnych mjeńšinach a mjeńšinowej politice w Němskej na zakładźe prezentacijow

Čas a modality twojeho praktikuma su fleksibelne. Wšojedne, hač jedna so wo přewodźacy praktikum za čas twojeho studija abo dźěłowy praktikum – móžnosće su mnohostronske a so indiwiduelnje dorěča.

Požadaj so z twojimi dospołnymi podłožkami pola nas pod info(at)minderheitensekretariat.de

Za dalše prašenja stejimy rady k dispoziciji: Kontakt 

Wjeselimy so na tebje!

Herzlich willkommen! Moin! Wutrobnje witajće! Hjertlig velkommen! Latscho Diewes! Witajśo k nam! Hartlik wäljkiimen!

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!