Mjeńšinowy sekretariat

Prawniske zakłady

Mjeńšinowospecifiske rjadowanja a naprawy zwjazkowych krajow

W němskim a europskim prawje eksistuja mjeńšinowospecifiske rjadowanja a naprawy. W Němskej su krajne wustawy mjeńšinam napřećo wotewrjeniše hač zakładny zakoń.

Danska mjeńšina

Danojo dóstawaja eksplicitny škit přez krajnu wustawu Schleswigsko-Holsteinskeje.

Nimo toho so woni přez Bonnsko-Kopenhagenske wozjewjenja specifisce škitaja. W lěće 1955 wudaštej Němska a Danska knježerstwowe wozjewjenja: Němska strona připózna w Němskej bydlacu dansku mjeńšinu a runočasnje připózna Danska na swojim teritoriju bydlacu němsku mjeńšinu jako tajku.  We wozjewjenjach připóznawa so swoboda, so k jednej mjeńšinje wuznać abo njewuznać (swoboda wuznawanja). Dale so runoprawosć wšěch staćanow wobkruća. Wobaj krajej dorozumitej so w přidatnym wozjewjenju na financielnu podpěru kóždeje mjeńšiny w němsko-danskim hraničnym regionje.

Zakoń wo krajnych wólbach Schleswigsko-Holsteinskeje wobsahuje zwjazkowemu wólbnemu prawu wotpowědowace priwilegěrowanja stronow danskeje mjeńšiny. To rěka, tak mjenowana pjećprocentowska klawsla, po kotrejž so při wólbach do Zwjazkoweho sejma jenož te strony wobkedźbuja, kotrež znajmjeńša pjeć procentow druhich hłosow dóstanu abo kotrež su sej w znajmjeńša třoch wólbnych wokrjesach jedyn direktny mandat wudobyli, njepłaći za strony danskeje mjeńšiny w Schleswigsko-Holsteinskej.

Frizojo

Frizojo dóstawaja eksplicitny škit přez krajnu wustawu Schleswigsko-Holsteinskeje. W lěće 2004 schwali krajny sejm Schleswigsko-Holsteinskeje za spěchowanje a škit frizišćiny nimo toho tak mjenowany zakoń za frizišćinu. W nim so friziske rěčne formy a jich swobodne nałožowanje připóznawaja kaž tež jednotliwe prawa Frizow, kaž na přikład nałožowanje frizišćiny napřećo zarjadam abo wužiwanje dwurěčnych městnych abo wjesnych taflow zaruča.

Łužiscy Serbja

Wurazny škit nazhonja Serbja na jednej stronje z protokolnej noticu k zjednoćenskemu zrěčenju, na druhej stronje ze zakonjomaj kraja Braniborska a Swobodneho stata Sakska, w kotrymajž je mjeńšina žiwa.

Sintojo a Romojo

Přez změnu wustawy kraja Schleswigsko-Holsteinskeje w nowembrje 2012 nazhonichu němscy Sintojo a Romojo prěni raz eksplicitny škit w jednym zwjazkowym kraju.

W nowembrje 2013 podpisaštaj ministerski prezident Badensko-Württembergskeje a předsyda Krajneho zwjazka Němskich Sintow a Romow statne zrěčenje. Tute wobsahuje jasne wuznaće k připóznaću badensko-württembergskich Sintow a Romow a postaja zawjazowace spěchowanje mjeńšiny.

Dalše zjawnoprawniske zrěčenja/ramikowe dojednanja wobsteja přeco mjez datymi krajnymi knježerstwami a Krajnymi zwjazkami Němskich Sintow a Romow w Porynsko-Pfalcowskej, Hessenskej a w Bremenje. Wotpowědne "Zhromadne wozjewjenje" eksistuje za Bayersku, hdźež jednaja tuchwilu na zakładźe wobzamknjenja krajneho sejma wo statnym zrěčenju.

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!