Mjeńšinowy sekretariat

Prawniske zakłady

Organizacija za wěstotu a zhromadne dźěło w Europje (OSZE)

Při OSZE zarjadowa so w lěće 1992 pozicija wysokeho komisara za narodne mjeńšiny. Jeho nadawk wobsteji wosebje w tym, přiběrace etniske konflikty sčasom spóznać a prewentiwne naprawy k zadźěwanju konfliktow přewjesć. Prawnisce zwjazowace dokumenty za mjeńšinowy škit njeje OSZE dotal schwaliła. Ale sobustawske staty dojednachu so wot 1996 na rjad doporučenjow za škit a za spěchowanje narodnych mjeńšinow.

Wot 2017 je Lamberto Zannier (Italska) wysoki komisar za narodne mjeńšiny.

Nimo wysokeho komisara za narodne mjeńšiny su Běrow za demokratiske institucije a čłowjeske prawa (BDIMR), jako centralna institucija we wobłuku "čłowjeskeje dimensije", kaž tež pólne misije OSZE za mjeńšinowe prawa wuznamne. BDIMR přewjeduje wosebje wobkedźbowanja wólbow w zwisku z wobdźělenjom mjeńšinow. Dale je běrow kontaktne městno za Sintow a Romow zarjadował, zo by tutych wosebje za wobdźělenje na wólbach sensibilizował.

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!