Mjeńšinowy sekretariat

Prawniske zakłady

Kotre politiske gremije wobsteja za mjeńšiny?

Społnomócnjeny  zwjazkoweho knježerstwa za prašenja wusydlencow a narodne mjeńšiny

Zastojnstwo społnomócnjeneho za prašenja wusydlencow bu 1998 zarjadowane a při zwjazkowym ministerstwje nutřkowneho zasydlene. 2002 so zastojnstwo ze zamołwitosću za narodne mjeńšiny wudospołni. Wot 11. aprila 2018 zastawa Dr. Bernd Fabritius tute zastojnstwo.

Wjace informacijow

Poradźowace wuběrki

Při zwjazkowym ministerstwje nutřkowneho zasydlene Poradźowace wuběrki za prašenja danskeje mjeńšiny, serbskeho luda, za frizisku ludowu skupinu, za němskich Sintow a Romow kaž tež za delnjoněmsku rěčnu skupinu zawěsćeja mjeńšinam kontakt ze zwjazkowym knježerstwom a Němskim zwjazkowym sejmom. Předsydstwo wukonja we wšěch třoch wuběrkach přeco społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za prašenja wusydlencow a narodne mjeńšiny. Mjeńšinowy sekretariat je we wšěch Poradźowacych wuběrkach jako stajny hósć zastupjeny. Wyše toho zestajeja so wuběrki wotpowědnje datemu jednanskemu porjadej.

Poradźowacy wuběrk za prašenja danskeje mjeńšiny

Poradźowacy wuběrk ma nadawk, wo wšěch dansku mjeńšinu nastupacych prašenjach zwjazkoweje nutřkowneje politiki jednać. Wuběrk ma danskej mjeńšinje kontakt ze zwjazkowym knježerstwom a Zwjazkowym sejmom zawěsćić.

Čłonojo su zwjazkowy minister nutřkowneho a jedyn statny sekretar zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho, stajnje dwaj čłonaj frakcijow Němskeho zwjazkoweho sejma, třo čłonojo danskeje mjeńšiny w Němskej kaž tež jako zastupjerka kraja Schleswigsko-Holsteinskeje społnomócnjena za mjeńšiny. Předsydstwo wukonja społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za prašenja wusydlencow a narodne mjeńšiny.

Poradźowacy wuběrk za prašenja friziskeje mjeńšiny

Poradźowacy wuběrk ma nadawk, wšě frizisku ludowu skupinu nastupace prašenja zwjazkoweje nutřkowneje politiki rozjimać.

Wuběrkej přisłuša stajnje jedyn zastupjer Frasche Rädj – Friziskeje rady sekcija sewjer z.t., Friisk Foriining, Sewjerofriziskeje towaršnosće, Seelter Buunda kaž tež direktor Nordfriisk Instituuta, wyše toho zastupjerjo zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho a knježerstwow Delnjeje Sakskeje a Schleswigsko-Holsteinskeje. Zapósłancy Němskeho zwjazkoweho sejma a zastupnicy dalšich zwjazkowych ministerstwow móža so na posedźenja přeprošować. Předsyda wuběrka je społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za prašenja wusydlencow a narodne mjeńšiny.

Poradźowacy wuběrk za prašenja serbskeho luda

Poradźowacy wuběrk ma nadawk, wšě serbski lud nastupace prašenja zwjazkoweje nutřkowneje politiki rozjimać.

Wuběrkej přisłušeja na jednej stronje třo wot Domowiny pomjenowani přisłušnicy serbskeho luda a jedyn zastupjer Załožby za serbski lud, na druhej stronje zastupjerjo zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho a knježerstwow Braniborskeje a Sakskeje. Zapósłancy Němskeho zwjazkoweho sejma a zastupnicy dalšich zwjazkowych ministerstwow móža so na posedźenja přeprošować. Předsyda wuběrka je społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za prašenja wusydlencow a narodne mjeńšiny.

Poradźowacy wuběrk za prašenja němskich Sintow a Romow

Poradźowacy wuběrk ma nadawk, wšě němskich Sintow a němskich Romow nastupace prašenja zwjazkoweje politiki rozjimać.

Wuběrkej přisłušeja dwaj zastupjerjej Centralneje rady Němskich Sintow a Romow, dwaj zastupjerjej towarstwa Sinti alianca Němska z.t., jedyn zastupjer Mjeńšinoweho sekretariata a nimo toho zastupjerjo zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho, społnomócnjeneje zwjazkoweho knježerstwa za kulturu a medije a knježerstwow wšěch zwjazkowych krajow. Zapósłancy Němskeho zwjazkoweho sejma a zastupnicy dalšich zwjazkowych ministerstwow móža so na posedźenja přeprošować. Předsyda wuběrka je społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za prašenja wusydlencow a narodne mjeńšiny. Konstituowace posedźenje wotmě so dnja 18. měrca 2015.

Poradźowacy wuběrk za prašenja delnjoněmskeje rěčneje skupiny

Poradźowacy wuběrk ma nadawk, wšitke delnjoněmsku rěčnu skupinu nastupace prašenja zwjazkoweje nutřkowneje politiki rozjimać.

Wuběrkej přisłušeja štyrjo zastupnicy Zwjazkoweje rady za delnjoněmčinu (Bundesraat för Nedderdüütsch). Wyše toho zastupjerjo zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho a krajow Bremena, Braniborskeje, Hamburga, Mecklenburgsko-Předpomorskeje, Sewjerorynsko-Westfalskeje, Sakso-Anhaltskeje a Schleswigsko-Holsteinskeje. Zapósłancy Němskeho zwjazkoweho sejma a zastupnicy dalšich zwjazkowych ministerstwow móža so na posedźenja přeprošować. Předsyda wuběrka je społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za prašenja wusydlencow a narodne mjeńšiny.

Konferency zwjazka a krajow z mjeńšinami k Ramikowemu dojednanju za škit narodnych mjeńšinow a k Europskej rěčnej charće (implementaciske konferency)

Temy tuteje (implementaciskeje) konferency su přesadźenje Ramikoweho dojednanja za škit narodnych mjeńšinow wot 1. februara 1995 a Europskeje charty regionalnych abo mjeńšinowych rěčow Rady Europy wot 5. nowembra 1992. Wobdźělnicy su ze škitom mjeńšinow a z mjeńšinowymi a regionalnymi rěčemi so zaběrace zwjazkowe ministerstwa, pola krajow hłownje zamołwite krajne zarjady, zastupjerjo třěšnych zwjazkow přez tute instrumenty škitanych mjeńšinow kaž tež rěčnych skupinow a jich wědomostnych institucijow.

Dorěčenja referentow kraja a zwjazkow za delnjoněmčinu

Wot 2007 zetkawaja so lětnje zastupjerjo krajow Bremena, Braniborskeje, Hamburga, Mecklenburgsko-Předpomorskeje, Sewjerorynsko-Westfalskeje, Sakso-Anhaltskeje, Schleswigsko-Holsteinskeje a Zwjazka ze zapřijećom Zwjazkoweje rady za delnjoněmčinu/Bundesraat för Nedderdüütsch, kotřiž sej wo wšelakich prašenjach rozšěrjenja a zachowanja delnjoněmčiny wuměnjeja.

Rozmołwne koło wo narodnych mjeńšinach při Němskim zwjazkowym sejmje

W tutym rozmołwnym kole poradźuja so z podpěru předsydy Wuběrka za nutřkowne wjacekróć lětnje zapósłancy ze zastupjerjemi třěšnych organizacijow narodnych mjeńšinow.

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!