Mjeńšinowy sekretariat

Prawniske zakłady

Zakładny zakoń za Zwjazkowu republiku Němsku, artikl 3 wotstawk 3 sada 1

Zakładny zakoń zakazuje kóždužkuli formu diskriminacije rěče dla abo na zakładźe domizny a pochada (artikl 3 wotstawk 3 sada 1 zakładneho zakonja). Na to stej nimo zakonjedawarstwa  zarjadnistwo na wšěch statnych runinach kaž tež prawodawstwo wjazanej. Mjeńšinowy artikl njeeksistuje dotal w zakładnym zakonju. Mjeńšinowa rada zasadźuje so hižo někotre lěta za přiwzaće mjeńšinoweho artikla do zakładneho zakonja.

Dalše zwjazkowe prawo: zwjazkowe wólbne prawo a stronske prawo

Nimo toho wobsahujetej tež zwjazkowy wólbny zakoń kaž tež zakoń wo stronach postajenja za škit a spěchowanje narodnych mjeńšinow.

Tak mjenowana pjećprocentowska klawsla, po kotrejž so při wólbach do Zwjazkoweho sejma jenož te strony wobkedźbuja, kotrež znajmjeńša pjeć procentow druhich hłosow dóstanu abo kotrež su sej w znajmjeńša třoch wólbnych wokrjesach jedyn direktny mandat wudobyli, njepłaći  za strony narodnych mjeńšinow (§ 6 wotst. 3 sada 2 zwjazkoweho wólbneho zakonja). W zwjazkowym wólbnym zakonju wobzamknychu so wyše toho wosebite rjadowanja za wokrjesne namjety kaž tež za krajne lisćiny (§ 20 wotst. 2 sada 3, § 27 wotst. 1 sada 4).

Po wólbnym zakonju Zwjazka so strony narodnych mjeńšinow při statnym financowanju kaž tež při zběranju wukrajnych darowanskich pjenjez priwileguja (§ 18 wotst. 3 a 4, § 25 wotst. 2 sada 1 č. 3b zakonja wo stronach).

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!