düütske Sinti un Roma
> Mehr Informationen

Lausitzer Sorben
> Mehr Informationen

saterfriesen
> Mehr Informationen

Moin!
Wutrobnje witajće!
Hjertelig velkommen!
Latscho Diewes!
Hatelk wäilkemen!
Witajśo k nam!
Herzlich Willkommen!
Welcome!

Dät Näiste

Foar wäkke
Minderhaiden kume wie ap?

In Düütsklound lieuwje fjauer anärkoande, ienheemske, nationoale Minderhaiden/Foulkstrupele: ju deenske Minderhaid, ju fräiske Foukstrupel, do düütske Sinti un Roma un do Sorben uut’e Lausitz. Die Minderhaidenräid un et Minderhaidensekretariat kume iepenbeer un bie de Politiek foar disse fjouwer Minderhaiden ap. 

Autochtoone, natsionoale Minderhaiden/Foulkstrupele wäide unnerskeden fon Ienwoanderer (uk allochtoone/näie Minderhaiden namd), do nit siet oolde Tieden in Düütsklound lieuwje.

Minderhaidenkontoor

Et Minderhaidensekretariat wude in’t Jier 2005 in Berlin stifted. Et is et Wätseldeges-Sekretarioat fon n Minderhaidenräid un unnerhoaldt dän Kontakt tou dän Buundesdai, ju Buundesregierenge un dän Europaräid. Uk rakt dät Minderhaidensekretariat Informationen an Institutionen, an de Politiek un an de Ljude in Düütsklound uur do fjauer ienheemske Minderhaiden un wier do et drok mäd häbe.

Minderhaidenräid

Die Minderhaidenräid kumt ju Regierenge, bie dän Buundesdai un dän Buundesräid foar do fjauer ienheemske Minderhaiden un Foulkstrupele fon Düütsklound ap. Bie sien Oarbaid krigt die Minderhaidenräid Stöän fon’t Minderhaidensekretariat in Berlin.

Sweerpunkte

Die Minderhaidenräid häd as Sweerpunkte in sien Oarbaid: stoarig politisk foar do fjouwer ienheemske Minderhaiden ap tou kumen un dät uumsätten fon do Wätte, do do Minderhaiden Sküül reke tou aaskjen. Deerieuwenske wol die Räid allerwegense do Ljude uur do Minderhaiden ferluchtje un him düdelk moakje, wät foar him fon Beloang is. Seken, do apstuuns wichtig sund, fiende Jie hier.

Kalliebere, Buunde, Stöänpele

Hier konnen Jie moor uur uus Kalliebere, uur Minderhaidenbuunde un uur do wichtigste Stöan-Pele fon do Minderhaiden un Foulkstrupele leze.

Gruundloagen

Et rakt n Masse internationoale Ferdrege un Loundeswätte, do Minderhaiden Sküül bjode. In Düütsklound, Europa un in’t internationoal Gjucht beskiermje Sättengen do fjauer Minderhaiden un Foulkstrupele in Düütsklound un hiere Toalen, un uk ju Regionoalsproake Platdüütsk. Disse Sättengen sunt foar do ferskedene Minderhaiden gliek.