tysk sinti & roma
> Yderligere oplysninger

sorber & vendere
> Yderligere oplysninger

det danske mindretal
> Yderligere oplysninger

Moin!
Wutrobnje witajće!
Hjertelig velkommen!
Latscho Diewes!
Hatelk wäilkemen!
Witajśo k nam!
Herzlich Willkommen!
Welcome!

nyheder

Hvilke minoriteter?

Fire anerkendte autoktone nationale mindretal og etniske befolkningsgrupper lever i Tyskland: det danske mindretal, det frisiske mindretal, de tyske sinti og roma og sorber/vendere. Minoritetsrådet og mindretalssekretariatet repræsenterer disse fire minoriteters fælles interesser over for politik og offentligheden. 

Autoktone, nationale mindretal og etniske grupper skelnes fra indvandrere (også kaldet allochtone/nye mindretal), der ikke traditionelt kommer fra Tyskland.

Mindretallenes sekretariat

Mindretalssekretariatet blev grundlagt i Berlin i 2005. Sekretariatet understøtter Mindretalsrådet (Minderheitenrat), med deres daglige arbejde. Undenover det varetager den mindretallets interesser især i forhold til den tyske regeringe, Forbundsdagen og EU-rådet. Mindretalssekretariatet informerer offentligheden, institutioner og politikere om Tysklands fire autoktone nationale mindretal og folkegrupper og deres aktuelle problemer.

Mindretalsrådet

Mindretalsrådet repræsenterer de fælles politiske interesser for Tysklands fire autoktone nationale mindretal og etniske grupper over for forbundsregeringen, Forbundsdagen og Forbundsrådet. Minoritetsrådet støttes i sit daglige arbejde af mindretalssekretariatet i Berlin.

Hovedfokus

Det vigtigste fokus ved at repræsentere de fire anerkendte mindretals interesser er: Sikring af kontinuerlig politisk repræsentation og implementering af gældende forpligtelser, til at beskytte mindretal i Tyskland. Et aktivt informations- og PR-arbejde bør sensibilisere folk over for minoriteternes bekymringer. Aktuelle fokuspunkter for vores mindretalsarbejde kan findes her.

Partnere, interessegrupper og sponsorer

Her finder du kontaktoplysninger på vores partnere, interessegrupper, sponsorer og de tilknyttede grupper og foreninger til Minoritetsrådet, de pågældende mindretal og etniske grupper.

Grundlæggende oplysninger

med henblik på beskyttelsen af nationale mindretal findes der talrige internationale aftaler og nationale bestemmelser. I tysk, europæisk, men også international lovgivning er der bestemmelser, der beskytter alle nationale mindretal og etniske grupper, der bor i Tyskland. Deres sprog såvel som det regionale sprog plattysk er beskyttet på lige fod. Disse generelle bestemmelser skelner ikke mellem de enkelte grupperinger.