26/06/2024
Für den Sorbenrat in SACHSEN – Jetzt bis 15.8.24 kandidieren!

Kandidatinnen und Kandidaten für den SÄCHSISCHEN Rat für sorbische Angelegenheiten 2024-2029 gesucht

Namołwa Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny – wólby Rady za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakska

Ze zakónčenjom tuchwilneje wólbneje doby 2019 – 2024 Sakskeho krajneho sejma skónči so zdobom wólbna doba Rady za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakska*.

Tak woli 8. Sakski krajny sejm, kiž so po wólbach dnja 01.09.2024 w nazymje konstituuje, za čas wólbneje doby 2024 – 2029 nowu Radu za serbske naležnosće. Za tute wólby maja po zakonju serbske zwjazki a towarstwa, kaž tež gmejny serbskeho sydlenskeho teritorija prawo namjety zapodać. Prawniski zakład wólbow Rady za serbske naležnosće twori Serbski zakoń Sakskeje.

Domowina jako třěšny zwjazk přewozmje kaž w dotalnych wólbnych dobach nadawk nominowanja kandidatow.

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny namołwja tuž serbske župy, towarstwa/zwjazki, cyłki a jednotliwcow, kotrež w Sakskej skutkuja, namjetować kandidatow za wólby noweje Rady za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakska hač do 15.08.2024.

Namjet měł wobsahować wopodstatnjenje towarstwa/zwjazka, zo podpěruje wólbu wotpowědneho kandidata, kaž tež wot kandidata wupjelnjeny a podpisany naprašnik.

Zapodajće Waš namjet prošu pisomnje z mejlku na sekretariat@domowina.de abo z listom na Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin.

Wšitcy kandidaća změja móžnosć, so do wólbow na zjawnym posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny dnja 27.09.2024 předstajić.

* W naležnosćach, kotrež prawa serbskeje ludnosće nastupaja, poradźuje Rada za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakskeje Sakski krajny sejm a statne knježerstwo. Serbska rada wobsteji z pjeć čłonow.

Für Übersetzungen ins Deutsche kann bei Bedarf sotra.app benutzt werden.

(Quelle: Domowina, 01.10.2023)