Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t. – Zwězk Łužyskich Serbow z.t. – Bund Lausitser Sorbe e.V.

E Domowina sat önj Bautzen/Budyšin än as en unoufhängi än äinstandi foriining foon da sorbe än e tåågeforiining for da sorbische foriininge önj e Boower- än Neederlausits. Jü fertreet da inträse foont sorbisch följk än as for ålem deer önj e gung, weer da sorbe booge – önj Brandenborj än Saksen.

Sunt e Domowina 1912 grünläid wörd, seet jü har deerfor in, dåt e boower- än needersorbische spräke, kultuur än tradisjoone foont sorbisch följk behülen, önjtwikled, stiped än widerdänj wårde. As tåågeforiining ferbant än stipet jü da sorbe än da sorbische foriininge bai jare årbe. E Domowina fertreet jare inträse önj e öfentlikhäid, ouerfor da parlamänte än ferwåltinge, bai da stääse, krise, lönje än bai e bund, än uk internasjonåål.

> Tu e inesid foon e Domowina
> Mör am da sorbe

Huum da manerhäide önj e manerhäiderädj fertreet:
for da boowersorbe: Dawid Statnik än Judit Šołćina/Scholze
än for da needersorbe/wende: Kito Ela / Christian Elle.

lasmoote önj e manerhäiderädj

Dawid Statnik (*1983)

předsyda Domowiny – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.
formoon foon e Domowina – Bund Lausitzer Sorben e.V..

Wat hi mååged heet:
• bit 2013 mäister for meetingstächnik önj e berik spaalteele/stuudio
• sunt 2013 hoodtåmtlike formoon foon e Domowina

For wat hi ham inseet:
• 2007–2009 önjt stjör foon e sorbisch jöögedforiining Pawk e. V.
• sunt 2009 lasmoot foon e Domowina-bundesstjör
• sunt 2011 formoon foon e Domowina
• sunt 2013 lasmoot bai e fersoomling foon e säksisch loonsönjstålt for priwoote rundfunk än naie meedie (SLM), sunt 2020 formoon
• sunt 2015 lasmoot önj e rädj for sorbische kääre önj Saksen

Judit Šołćina/Scholze (*1979)

jednaćelka Domowiny / geschäftsfäärer foon e Domowina

Wat jü mååged heet:
• diploom-psüchologe
• 2009–2015 liidjer foont neet for mörspräkihäid än maning spräke RML2future än foon e europäisch spräkekampagne language diversity
• 2013–2021 liidjer foont manerhäidekantoor foon da fjouer autochtoone, nasjonååle manerhäide, följksfloose önj Tjüschlönj önj Berlin
• sunt 2022 geschäftsfäärer foon e Domowina

For wat jü har inseet:
• 1998–2000 stjörlasmoot foon e sorbisch jöögedforiining Pawk e.V.
• 2000–2002 än 2003–2005 lasmoot foont präsidium foon e Jööged Europäische Följksfloose(JEV)
• 2009–2021 lasmoot foon e Domowina-bundesstjör än sunt 2011 foont präsidium
• 2013–2017 tweed forwüset foon e Domowina
• sunt 2015 lasmoot foon e seelschap for e stipe foon en sorbisch kultuur- än infosäntrum önj Berlin (SKI)

lasmoote önj e manerhäiderädj

Kito Ela / Christian Elle (*1949)

čłon Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny / lasmoot foont bundesstjöör foon e Domowina

• tuläid än grut wörden önj Commerau önj e näide foon Königswartha (Boowerlausits/Saksen)
• laawet sunt mör as 40 iir önj e Neederlausits

Wat hi mååged heet:
•    wus schöljmäister for füüsik än räägnen
•    1985–1990 liidjer foon e sorbisch ütwided boowerschölj Cottbus
•    1998-2001 waasenschaplike maårber foon e „Sorbische Schulverein e.V.“
•    2001–2011 liidjer foon e neebenstää foont WITAJ-spräkesäntrum önj e Neederlausits.

For wat hi ham inseet :
•    Christian Elle heet ham fertiind mååged, ouerdåt hi ham for e revitalisiiring foon e sorbisch/wendisch spräke önj e Neederlausits inseed heet.
•    lasmoot foont bundestjör foon e Domowina