impresum

Mjeńšynowy sekretariat styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow a ludowych kupkow Nimskeje
Bundesallee 216-218
10719 Berlin / Barlin
telefon: +49 30 18681 14265
info(at)minderheitensekretariat.de

Wopśimjeśe
Mjeńšynowy sekretariat styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow a ludowych kupkow Nimskeje

Ideje, wugótowanje a pśesajźenje
STARKAD
www.starkad.de

Naše pśestajarje:
Dr. Karin Haug (pódpołudnjowa frizišćina)
Johanna Evers (saterfrizišćina)
Werner Meschkank (dolnoserbšćina)
Dorothea Šołćina & Jan Kral (górnoserbšćina)
Gert J. Fode (dańšćina)
Christiane Ehlers & Marianne Ehlers (plat)
Pingpong Translation & Subtitling & Frank de Boer (jenźelšćina)

fota
Martin Ziemer
Stefan Hähnel
Laszlo Mihaly
titlowy wobraz > Europska unija: © Guillaume Perigois
titlowy wobraz > zakłady > Europska rada: © Council of Europe, awtor: Candice Imbert
wšykne dalšne awtory a awtorki su w pódtitlach fotow pódpisane

Pódpěra
Webstrona Mjeńšynowego sekretariata se spěchujo pśez Zwězkowe ministaŕstwo nutśikownego, za twaŕ a domownju na zakłaźe wobzamknjenja Nimskego zwězkowego sejma a późělnje ze srědkami Ministaŕstwa za wědomnosć, slěźenje a kulturu kraja Bramborskeje.