Nimske Sinti a Roma

Sinti a Roma su južo lětstotki dłujko w Europje žywe. W swójich danych domowniskich krajach twórje historiski zrosćone mjeńšyny, kenž se sami ako Sinti abo Roma pomjeniju, pśi comž su Sinti te w podwjacornej a srjejźnej Europje zasedlone pśisłušniki teje mjeńšyny, Roma pak te, póchadajuce z pódzajtšneje a krotkozajtšneje Europy. Zwenka nimskego rěcnego teritoriuma se Roma ako zgromadne mě za cełu mjeńšynu wužywa.

W Nimskej su Sinti a Roma wušej 600 lět doma. Prědny raz su se 1407 w biskupskem měsće Hildesheim dokumentariski naspomnjeli. Na zakłaźe pówoblicenjow jo źinsa w Nimskej něźi 60.000 nimskich Sintow a někak 10.000 nimskich Romow. Pódla nimšćiny powědaju ako drugu maminu rěc mjeńšynowu rěc romašćinu. Nimske Sinti a Roma su žywe pó cełem teritoriumje zwězka.

Za cas nacionalsocialistiskego namócnego kněstwa su byli Sinti a Roma wustajone pśeslědowanju a mórźenju luda – w Nimskej, w tych wót Nimcow wobsajźonych krajach a tych z Hitlerom zwězanych statach. Za cas nacionalsocialistiskego namócnego kněstwa su byli Sinti a Roma wustajone pśeslědowanju a mórźenju luda – w Nimskej, w tych wót Nimcow wobsajźonych krajach a tych z Hitlerom zwězanych statach.

Pśisłušniki nimskich Sintow a Romow su se za zastupowanje swójich zajmow a k zmócnjenju swójeje kultury we wšakorakich towaristwach zjadnośili – ako na pśikład w Centralnej raźe nimskich Sintow a Romow z.t. abo w Sinti Allianz Deutschland.

> mjeńšynowospecifiske rědowanja