Naš team

Gösta Nissen

wjednik mjeńšynowego sekretariata
diplomowy politolog

email: g.nissen@minderheitensekretariat.de
telefon: +49 (0) 30 1868 114 265

pówołańska droga:
• wót oktobra 2020 wjednik mjeńšynowego sekretariata styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow a ludowych kupkow Nimskeje
• projektowy wjednik zjawnosći pśi Zwězku nimskich lokalnych casnikow z.t. (VDL), Barliń. Zastupnik VDL pśi Narodnej iniciatiwje Printmedije zwězkowego zagronitego za kulturu a medije.
• 1998-2002 nakładnistwowy lektor C. L. Rautenbergoweje śišćaŕnje a nakładnistwowego towaristwa, Glückstadt
• 1996-1998 lichy sobuźěłaśeŕ Šleswig-Holštajnskego casnikowego nakładnistwa, Flensburg
• 1996 praktikum pśi pódpołnocnem friziskem instituśe, Bredstedt

Towarišnostny angažement:
• wót 1996 cłonk towaristwa Pódpołnocny friziski institut
• zastupujucy cłonk w pśiraźe za antidiskriminaciju zwězka

Hanka Šołćic/Scholze

asistentka
M.Sc. w Development and International Relations ze specializaciju Global Refugee Studies

email: h.solcic@minderheitensekretariat.de
telefon: +49 (0) 30 1868 114 670

pówołańska droga:
• wót 2022 asistentka w mjeńšynowem sekretariaśe styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow a ludowych kupkow Nimskeje w Barlinju
• 2020 praktikum pśi prezidiumje zwězkoweje policije, referat 42 Mjazynarodne zgromadne źěło w Pódstupimje
• 2019-2021 M.Sc. studium w Kopenhagenje, Dańska
• 2017-2018 Case managery za platformu Airbnb w Lissabonje, Portugalska
• 2015 wukrajne semestry w Lissabonje, Portugalskej, we wobłuku B.A. rěc, kultura, translacija za rušćinu, portugalšćinu a arabšćinu, portugalšćinu a arabšćinu
• 2014 praktikum pla Nimskego wjelikopósłaństwa Dušanbe w Tadźikistanje
• wót 2012 liche powołańske zgromadne źěło z Rěcnym centrumom Witaj, pódpěra mjazy drugim za natwarjenje online-translatora sotra

Johanna Panse

projektowa managerka za interaktiwnu drogowańsku wustajeńcu„Was heißt hier Minderheit?“ „Co groni how mjeńšyna?“
M.A. w muzejowem managemenśe a komunikaciji

email: j.panse@minderheitensekretariat.de
telefon: +49 (0) 30 1868 114 623

pówołańska droga:
• wót měrca 2019 projektowa managerka za koncepciju a zwopšawdnjenje interaktiwneje drogowańskeje wustajeńce mjeńšynowego sekretariata
• 2018 wuwijanje wustajeńce za muzej Grod Klippenstein w Radebergu (masterske źěło)
• 2017 wukrajny praktikum w Żydowskie Muzej Galicies (Žydojski muzej Galiziska) w Krakowje, Pólska
• 2014-2016 studentska sobuźěłaśeŕka w Muzeju za pśirodowědu w Barlinju

Nele Feuring

referentka za pósrědnjenje wědy

email: n.feuring @minderheitensekretariat.de
telefon: +49 (0) 30 18681 14670

pówołańska droga:
• wót 2022 referentka w mjeńšynowem sekretariaśe
• 2021 praktikantka w slěźeńskem referaśe Nimskego literarnego archiwa Marbacha
• 2020-2021 Projektowa managerka w mjeńšynowem sekretariaśe
• wót 2019 M.A. interdisciplinarne slěźenje antisemitizma na Techniskej uniwersiśe Barliń
• 2019 B.A. Cultures and Society na Europejskej uniwersiśe Flensburg
• 2018-2020 Studentska sobuźěłaśeŕka w mjeńšynowem sekretariaśe
• 2018-2019 Studentska pomocnica w Europa for Minority Issues
• 2018 erasmus pśebywanje pśi dojśpje of Limerick, Irska
• 2017 praktikantka w mjeńšynowem sekretariaśe