Cynitosći & nadawki

Mjeńšynowa rada wobstoj ze zastupnikow/zastupnicow dańskeje mjeńšyny, friziskeje ludoweje kupki, nimskich Sintow a Romow a Łužyskich Serbow. Wóna zaběra se ze zasadnymi pšašanjami styrich mjeńšynow a zasajźujo se za jich spěchowanje a šćit. Mjeńšynowa rada zastupujo teke zgromadne zajmy styrich mjeńšynow napśeśiwo zwězkowemu kněžaŕstwoju, Nimskemu zwězkowemu sejmoju a Zwězkowej raźe.

Mimo wótgłosowanja mjazy mjeńšynami a zgromadnych stojnišćow k aktualnym śěžyšćowym temam stoje wósebnje slědujuce źěłowe póla w srjejźišću:

 • pśiwześe mjeńšynowego artikla za te styri pśipóznate narodne mjeńšyny do Zakładneje kazni Zwězkoweje republiki Nimska,
 • rozpominanje a doglědowanje zawězka zwězka glědajucy na europejske ramikowe dojadnanje k šćitoju narodnych mjeńšynow a Europejsku chartu regionalnych a mjeńšynowych rěcow,
 • informacija wó wobźělenju a wobźělenje na kazniskich iniciatiwach Zwězkowego sejma z póśěgom k mjeńšynowej politice,
 • aktiwna regionalna politika, kenž zawěsćijo dalejwobstaśe mjeńšynow w swójej domowni,
 • zawěsćenje a wobtwarźenje financielnego spěchowanja mjeńšynow pśez zwězk,
 • woplěwanje a dalejwuwiśe rěcy a kultury mjeńšynow a
 • spěchowanje wuměny informacijow mjazy mjeńšynami.

Mjeńšynowej raźe pśisłušaju pśedsedarje kaž teke dalšnej zastupnika slědujucych kšywowych organizacijow styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow a ludowych kupkow Nimskeje:

 • Sydslesvigsk Forening (SSF), Połudnjowošleswigski zwězk wólarjow (SSW)
 • Centralna rada nimskich Sintow a Romow
 • Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z.t.
 • Frasche Rädj/Rada Frizow, sekcija pódpołnoc, Seelter Buund

Pśedsedarstwo Rady mjeńšynow jo rědowane pó rotaciskem principje, pśi comž kužda mjeńšynowa organizacija pśedsedarja na jadno lěto stajijo. Aktualne pśedsedaŕstwo mjeńšynoweje rady ma Dawid Statnik, pśedsedaŕ Domowiny – Zwězka Łužyskich Serbow z. t.
Zgromadne pšawidłowne wobradowanja Rady mjeńšynow se pśewjedu nanejmjenjej dwójcy wob lěto.

Sekretariat mjeńšynow w Barlinju pódpěrujo źěło Rady mjeńšynow pó wopśimjeśu a organizatoriski.