Friziska ludowa kupka

Friziska ludowa kupka w Nimskej jo žywa na šleswig-holštejnskem pódwjacornem pśibrogu a w dłujkowjacornej Dolnosakskej ako teke we wokrejsu Cloppenburg. Pó pówoblicenju licy se něźi 60.000 luźi pó swójom sebjerozměśu k Frizam.

Wótpowědujucy jich žywjeńskemu rumoju se jim groni Pódpołnocne Frizy, Pódzajtšne Frizy a Saterske Frizy. Pódpołnocne Frizy su doma we wótpowědujucy pomjenjonem wokrejsu Pódpołnocna Friziska a na kupje Helgoland. Pódzajtšne Frizy su žywe we wokrejsach Aurich, Leer, Friziska a Wittmund, w bźezwokrejsnych městach Emden a Wilhelmshaven ako teke w źělach wokrejsowu Cuxhaven a Wesermarsch. Saterske Frizy su zasedlone na dłujkem wjacorje wokrejsa Cloppenburg a w samostatnej gmejnje Saterland. Ku kupce Frizow słušaju teke Pódwjacorne Frizy, kenž su w Nižozemskej ako narodna mjeńšyna pśipóznata.

Jich organizacije angažěruju se mjazy drugim za zdźaržanje swójich rěcow a jich wužywanje w zjawnem rumje ako teke za pósrědnjenje swójeje kultury w šulach.

Ako kšywowa organizacija Pódpołnocnych Frizow słužy Frasche Rädj (Rada Frizow, sekcija pódpołnoc z.t.), kótaryž zastupujo zgromadne zajmy pódpołnocnofriziskich organizacijow dowenka a w drugich gremijach. Za zachowanje a spěchowanje wšogo saterfriziskego zasajźujo se Seelter Buund (Domowniske towaristwo Saterland). Pódzajtšofriziske rěcne a kulturne źěło se pódpěrujo pśez Pódzajtšnofrizisku krajinu ze sedłom w Aurichu (auerk).

> mjeńšynowospecifiske rědowanja