Dańska mjeńšyna

Granicu mjazy Šleswig-Holštejnskeju a Dańskeju lěbda zacuwaš: Wjele luźi powěda nimski a dański. W nejwěcej krotkozajtšnem nimskem zwězkowem kraju jo žywych pó pówoblicenjach něźi 50.000 pśisłušnikow dańskeje mjeńšyny z nimskim staśaństwom. Derje organizěrowane twórje wóni móst k našym susedam w Dańskej.

Pśedewšym su wóni žywe w granicnem měsće Flensburg, we wokrejsoma Pódpołnocna Friziska a Šleswig-Flensburg ako teke w pódpołnocnem źělu wokrejsa Rendsburg-Eckernförde. Dańska mjeńšyna pomjenijo swój sedleński rum ako Połudnjowu Šleswigsku. Nawopaki jo w Pódpołnocnej Šleswigskej w Dańskem kralojstwje žywa nimska mjeńšyna.

Źěkowano radneje licby mócnych a samostatnych organizacijow móžo dańska mjeńšyna pó swójich gódnotach a tradicijach žywa byś. Sedlesvigsk Forening (SSF) – Pódpołdnjowe Šleswigske towaristwo – jo głowna organizacija. Ze swójskeju stronu, Pódpołdnjowym Šleswigskim wólaŕskim zwězkom (SSW), jo dańska mjeńšyna tuchylu ze styrimi wótpósłańcami zastupjona w Šleswig-Holštejnskem krajnem sejmje a pó wólbach do zwězkowego sejma 2021 teke z bźezfrakciskim wótpósłańcom w Nimskem zwězkowem sejmje.

“Europejska politika jo mjeńšynowa politika”

Dańska mjeńšyna ma za wažne, až se kuždemu staśanoju pśizwólijo liche wuzwólowanje swójeje narodnosći. Toś to wuzwólowanje dejało se respektěrowaś ako demokratiski zakładny princip we wobjadnosći z ramikowym dogronom Europejskeje rady k šćitoju narodnych mjeńšynow a Europejskeje rěcneje charty. Toś postulěrujo dańska narodna mjeńšyna: “Europejska politika jo mjeńšynowa politika a mjeńšynowa politika jo europejska politika”.

> mjeńšynowospecifiske rědowanja