Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Pšawniske zakłady

Mjazynarodne a narodne mjeńšynowe pšawo

Za šćit narodnych mjeńšynow eksistěrujo rěd mjazynarodnych dogronow ako teke narodnych pśedpisow.

W nimskem, europejskem, ale teke mjazynarodnem pšawje dajo pśedpise, kenž wšykne w Nimskej žywe narodne mjeńšyny / ludowe kupki a jich rěcy ako teke regionalnu dolnonimsku rěc jadnak šćitaju. Toś te powšykne rědowanja njerozeznawaju mjazy jadnotliwymi kupkami.

  1. Organizacija za wěstosć a zgromadne źěło w Europje (OSZE)
  2. Europejska rada z Europejskeju konwenciju cłowjeskich pšawow (EMRK)
  3. Europejska unija (EU)
  4. Nimska zakładna kazń
  5. Powšykna kazń jadnakego wobchadanja (AGG)
  6. Mjeńšynospecifiske rědowanja a napšawy
  7. Politiske gremije za nastupnosći mjeńšynow

 

 

 

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!

18.09.2019

Brandenburg, Schleswig-Holstein und Sachsen: Gemeinsame Initiative zur Stärkung des Minderheitenschutzes

Mehr erfahren

17.09.2019

"serbski přichod: Łužyca – sorbische/wendische Zukunft: Lausitz" - Brandenburg stellt 50.000 Euro für Projekte im Rahmen der Strukturentwicklung Lausitz bereit

Mehr erfahren