Naš team

Gösta Nissen

nawoda mjeńšinoweho sekretariata
diplomowy politologa

e-mejlka: g.nissen@minderheitensekretariat.de
telefon: +49 (0) 30 1868 114 265

powołanski puć:
• wot oktobra 2020 nawoda mjeńšinoweho sekretariata štyrjoch awtochtonych, narodnych mjeńšinow a ludowych skupinow Němskeje
• 2003 – 2020 projektowy nawoda za zjawnostne dźěło pola zwjazka němskich lokalnych nowinow z.t. (VDL) w Berlinje. Zastupjer VDL při Narodnej iniciatiwje ćišćane medije zwjazkoweje społnomócnjeneje za kulturu a medije. Zastupjerjo VDL při Narodnej iniciatiwje printmedije zwjazkowych społnomócnjenych za kulturu a medije
• 1998 – 2002 lektor nakładnistwa C.L. Rautenberg ćišćernje a nakładnistwa, Glückstadt
• 1996 – 1998 swobodny sobudźěłaćer nakładnistwa Schleswig-Holsteinische Zeitung w Flensburgu
• 1996 praktikum při Norfriisk instituće w Bredstedt

towaršnostny angažement:
• wot 1996 čłon towarstwa Nordfriesisches Institut
• zastupowacy čłon w přiradźe zarjada za antidiskriminaciju Zwjazka

Hanka Šołćic/Scholze

asistentka
M.Sc. w Development and International Relations ze specializowanjom w Global Refugee Studies

e-mejlka: h.solcic@minderheitensekretariat.de
telefon: +49 (0) 30 1868 114 670

powołanski puć:
• wot 2022 asistentka w mjeńšinowym sekretariaće štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšinow a ludowych skupinow Němskeje w Berlinje
• 2020 praktikum pola Bundespolizeipräsidium, referat 42 mjezynarodne zhromadne dźěło Podstupim
• 2019 – 2021 M.Sc. studij w Kopenhagen, Danska
• 2017 – 2018 Case managerka za platformu Airbnb w Lissabon, Portugalska
• 2015 wukrajny semester w Lissabon, Portugalska, we wobłuku B.A. rěče, kultura, přełožowanje za Rušćinu, Portugizišćinu a Arabšćinu
• 2014 praktikum pola němskeho pósłanstwa w Dušanbe, Tadźikistan
• wot 2012 swobodne zhromadne dźěło z rěčnym centrumow WITAJ, podpěra mjez druhim při wuwiću online-přełožowarja SOTRA

Johanna Panse

projektowa managerka interaktiwneje wustajeńcy „Što rěka tu mjeńšina?“
M.A. za muzejowy management a komunikaciju

e-mejlka: j.panse@minderheitensekretariat.de
telefon: +49 (0) 30 1868 114 623

powołanski puć:
• wot měrca 2019 projektowa managerka za koncepciju a přesadźenje interaktiwneje pućowanskeje wustajeńcy mjeńšinoweho sekretariata
• 2017 – 2019 wuwiwanje wustajeńcy za muzej hród Klippenstein w Radebergu (masterske dźěło)
• 2017 – 2018 wukrajny praktikum w Źydowskie Muzeum Galicja (židowski muzej Galiciska) w Krakowje, Pólska
• 2014 – 2016 studentske sobudźěło w muzeju za přirodowědu w Berlinje

Nele Feuring

Referentka za posrědkowanje wědy

e-mejlka: n.feuring @minderheitensekretariat.de
telefon: +49 (0) 30 18681 14670

powołanski puć:
• wot 2022 referentka w mjeńšinowym sekretariaće
• 2021 praktikantka w slědźerskim referaće Němskeho literarneho archiwa Marbach
• 2020-2021 projektowa managerka w mjeńšinowym sekretariaće
• wot 2019 M.A. interdisciplinarne slědźenje antisemitizma na Techniskej uniwersiće Berlin
• 2019 B.A. European Cultures and Society na Europskej uniwersiće Flensburg
• 2018-2020 studentska sobudźěłaćerka w mjeńšinowym sekretariaće
• 2018-2019 studentska pomocnica w European Centre for Minority Issues
• 2018 Erasmus přebytk při University of Limerick, Irska
• 2017 praktikantka w mjeńšinowym sekretariaće