Mjeńšinowa rada

Mjeńšinowa rada zastupuje zhromadne politiske zajimy štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšinow a ludowych skupinow Němskeje napřećo zwjazkowemu knježerstwu, zwjazkowemu sejmej, a zwjazkowej radźe. We wšědnym dźěle podpěruje mjeńšinowu radu mjeńšinowy sekretariat w Berlinje.