Friziska ludowa skupina

Friziska ludowa skupina w Němskej bydli při schleswigsko-holsteinskim zapadnym brjoze a w sewjernym dźělu Delnjeje Sakskeje kaž tež we wokrjesu Cloppenburg. Po trochowanjach su po swojim serbjezrozumjenju 60.000 ludźi Frizojo.

Po swojim žiwjenskim rumje rěkaja woni Sewjerni, Wuchodni a Saterscy Frizojo. Sewjerni Frizojo su we wotpowědnje pomjenowanym wokrjesu Sewjerna Friziska a na kupje Helgoland doma. Wuchodni Frizojo bydla we wokrjesach Aurich, Leer, Friesland a Wittmund, w bjezwokrjesnymaj městomaj Emden a Wilhelmshaven kaž tež w dźělach wokrjesow Cuxhaven a Wesermarsch. Saterscy Frizojo sydla na sewjerozapadźe wokrjesa Cloppenburg a w samostatnej gmejnje Saterland. K skupinje Frizow słušeja tež Zapadni Frizojo, kotřiž su w Nižozemskej jako narodna mjeńšina připóznaći.

Jich organizacije angažuja so mj. dr. za zdźerženje swojich wotpowědnych rěčow a jich nałožowanje w zjawnym rumje kaž tež za posrědkowanje swojeje kultury w šulach.

Jako třěšna organizacija Sewjernych Frizow słuži Frasche Rädi (Friziska rada, sekcija sewjer z.t.) kotraž zhromadne zajimy sewjerofriziskich organizacijow zwonka sydlenskeho ruma a w dalšich gremijach zastupuje. Za zachowanje a spěchowanje Saterofrizišćiny zasadźuje so domizniske towarstwo Seelter Buund. Wuchodofriziske rěčne a kulturne dźěło podpěruje so přez Wuchodofrizisku krajinu ze sydłom we Wurichu (Auerk).

> mjeńšinospecifiske rjadowanja