Centralna rada Němskich Sintow a Romow

Centralna rada Němskich Sintow a Romow załoži so w februaru 1982 a je njewotwisny třěšny zwjazk 17 krajnych zwjazkow. Wona je wobydlerskoprawniske a politiske zastupnistwo němskich Sintow a Romow ze sydłom w Heidelbergu. Centralna rada zasadźuje so za runoprawne wobdźělnistwo Sintow a Romow w politice a towaršnosći a za jich škit a spěchowanje jako narodna mjeńšina.

We wobłuku swojeho wobydlerskoprawniskeho dźěła zasadźuje so rada za přesadźenje „Ramikoweho dojednanja za škit narodnych mjeńšinow“ na narodnej runinje a steji za to w stajnym dialogu ze zwjazkowym a krajnymi knježerstwami. Za němskich Sintow a Romow přesadźi centralna rada w meji 1995 zakonske připóznaće jako narodna mjeńšina. Za němsku romowšćinu dócpě wona připóznaće jako mjeńšinowa rěč wotpowědujo Europskej charće regionalnych abo mjeńšinowych rěčow Europskeje rady. Rada spěchuje zetkanja z přežiwjencami holocausta, zasadźuje so za škit rowow přesćěhanych Sintow a Romow w nacionalsocializmje a organizuje prawidłownje jězby k historiskim městnam wopomnjeća w tu- a wukraju.

Na mjezynarodnej runinje zastupuje centralna rada zajimy Sintow a Romow prawidłownje na konferencach EU, Europskeje rady a OSZE a je z čłonom w mnohich narodnych a mjezynarodnych mjeńšinowych organizacijach.

> k homepage Centralneje rady Němskich Sintow a Romow
> wjace wo němskich Sintach a Romach

Zastupjerjej w Mjeńšinowej radźe staj Romani Rose a Jara Kehl.

čłonojo w mjeńšinowej radźe

Romani Rose (*1946)

předsyda Centralneje rady Němskich Sintow a Romow
• do 1982 samostatny překupc
• aktiwist wobydlerskich prawow
• wot 1982 předsyda Centralneje rady Němskich Sintow a Romow

powołanski puć a towaršnostny angažement:
• wot 1991 jednaćel Dokumentaciskeho a kulturneho srjedźišća Němskich Sintow a Romow w Heidelbergu
• čłon direktorija w lěće 1988 w Tokiju załoženeho Mjezynarodneho hibanja přećiwo diskriminaciji a rasizmej (IMADR)
• w meji 1995 docpě Rose w zhromadnym dźěle ze sobustawskimi towarstwami centralneje rady připóznaće a spěchowanje němskich Sintow a Romow jako narodna mjeńšina w Němskej ze swójskej mjeńšinowej rěču, zwjazane ze zaměrom jich runoprawneho wobdźělenja na towaršnostnym a politiskim žiwjenju
• jako konsekwenca ze swojeho mjezynarodneho dźěła bu Rose dnja 29. meje 2006 jako prěni zastupjer Sintow a Romow wot pólskeho knježerstwa za čłona Mjezynarodneje rady za Auschwitz pomjenowany
• čłon přirady Zwjazkoweje instancy za antidiskriminaciju (ADS) kaž tež kuratorijow Kulturneje załožby Němskeho koparskeho zwjazka (DFB) a Załožby Manfreda Lautenschlägera

Jara Kehl (*1976)

politiska referentka centralneje rady němskich Sintow a Romow
• politiska wědomostnica

powołanski puć a towaršnostny angažement:
•     Studij politiskich wědomosćow na Swobodnej uniwersiće w Berlinje.
•    skutkowanje za wšelake migraciske samoorganizacije w Berlinje
•    mjez druhim  nawod pola Kurdistan Kultur und Hilfsverein e.V. přirjadowaneho dźělneho projekta „bridge – Berlinske syće za prawo wostaća
•    wot 2011 politiska referentka centralneje rady němskich Sintow a Romow w Heidelbergu a tam zamołwita za koncepciju a zwoprawdźenje iniciatiwow za mjeńšinowu politiku za připóznaće, spěchowanje a škit němskich Sintow a Romow jako narodna mjeńšina