Sydslesvigsk Forening (SSF) a Južnoschleswigski wolerski zwjazk (SSW)

Sydslesvigsk Forening (SSF)

Sydslesvigsk Forening (SSF) – Južnoschleswigske towarstwo – załoži so 1920 a je hłowna kulturna organizacija danskeje mjeńšiny w Němskej ze sydłom w Flensburgu/Flensborg.

Zaměr SSF je, spěchować dansku rěč kaž tež nordisku kulturu, pohłubšić zrozumjenje za schleswigsku domiznu a jeje swojoraznosće kaž tež bliski zwisk z Danskej, ze sewjerom a danskimi Schleswigčanami zwonka Južnoschleswigskeje hajić. Na jednej stronje je SSF jako kulturny nošer zamołwity za kulturne poskitki, na druhej stronje zastupuje kulturno- a mjeńšinowopolitiske zajimy. SSF ma 15.000 sobustawow w něhdźe 80 městnych zwjazkach.

k homepage SSF
wjace wo Danach w Němskej

Zastupjerjej w Mjeńšinowej radźe staj Gitte Hougaard-Werner kaž tež Jens A. Christiansen.

čłonojo w mjeńšinowej radźe

Gitte Hougaard-Werner (*1971)

předsydka Sydslesvigsk Forening (SSF)
rodźena w Lemvig, Danska

powołanski puć:
• jura-studij w Kielu
• wukubłanje jako hladarka chorych a wučerka na UCSyd, Haderslev
• wot 2015 nawodnica danskeje šule w Elsdorf-Westermühle

towaršnostny angažement:
• 1999 – 2019 docentka na wječornej šuli w Eckernförde, zast. předsydka w SSF Eckernförde
• 2005 – 2019 čłonka wuběrka za danske lětne zetkanja (Årsmødeudvalg)
• wot 2012 čłonka jednaćelskeho wuběrka (Forretningsudvalg) SSF
• 2013 – 2019 1. zastupowaca předsydka SSF
• wot 2015 čłonka dohladowanskeje rady Flensborg Avis
• wot 2016 zastupjerka SSF w zhromadnej radźe (Det Sydslesvigske Samråd
• wot 2019 předsydka SSF

Jens A. Christiansen (*1956)

generalny sekretar Sydslesvigsk Forening (SSF)
narodźeny w Flensburgu

powołanski puć:
• M.A. w nordiskej filologiji, paralelne studije w teologiji a nordiskej ludowědźe
• něhdyši rada pósłanstwa za dźěłowične prašenja w zwonkaministerialnej słužbje při danskim pósłanstwje w Bonnje
• 1988-2001 akademiski sobudźěłaćer Danskeho zwjazka dźěłodawarjow (DA): referatowy nawoda we wukubłanskopolitiskim wotrjedźe
• 1996 spožčenje Zasłužboweho rjadu Zwjazkoweje republiki Němska
• wot 2001 generalny sekretar Sydslesvigsk Forening

Južnoschleswigski
wolerski zwjazk
(SSW)

Južnoschleswigski wolerski zwjazk (SSW) załoži so 1948 jako strona danskeje mjeńšiny w Schleswigu a narodnych Frizow w Sewjerofriziskej. SSW wusměrja swoju politiku wusko na towaršnostnym a politiskim wuwiću w Skandinawiskej. Tak přinjese wón wažne nowe impulsy do politiki w Schleswigsko-Holsteinskej. 2012 wobdźěli so SSW prěni raz w swojich stawiznach na wutworjenju krajneho knježerstwa w Schleswig-Holsteinskej we 18. Schleswigsko-Holsteinskim sejmje 2012 do 2017. Tučasnje je SSW ze štyrjomi zapósłancami w krajnym sejmje zastupjeny. Wot wólbow do Zwjazkoweho sejma w lěće 2021 je SSW nimo toho z jednym bjezfrakcijnym zapósłancom w Němskim zwjazkowym sejmje zastupjeny.

k homepage SSW
wjace wo Danach w Němskej

Zastupjerjej w Mjeńšinowej radźe staj Sybilla Nitsch kaž tež Martin Lorenzen.

čłonojo w mjeńšinowej radźe

Sybilla Nitsch (*1980)

1. zastupowaca předsydka SSW

powołanski puć:
• studij Skandinawistiki/Nowše stawizny/Humbodtowa Uniwersita Berlin
• eksamen jako wučerka za Danšćinu a stawizny na uniwersiće Christian-Albrecht w Kielu
• wučerka na Husum Danske Skole

towaršnostny angažement:
• zapósłanča wokrjesneho sejmika
• čłonka kulturneho wuběrka a zastupjerka w předsydstwje Region-Sønderjylland-Schleswig
• SSW- předsydka wokrjesa Sewjerna Friziska a Helgoland
• zast. krajna předsydka SSW

Martin Lorenzen (*1963)

krajny jednaćel Južnoschleswigskeho wolerskeho zwjazka (SSW)

powołanski puć:
•    wukubłany na industrijoweho překupca
•    studij zawodneho hospodarstwa w Danskej
•    zawodny ekonom w danskich předewzaćach
•    wědomostny sobudźěłaćer frakcije SSW w krajnym sejmje
•    jednaćel frakcije SSW w krajnym sejmje
•    krajny jednaćel SSW

towaršnostny angažement:
•    čłon předsydstwa w danskim studentskim towarstwje
•    něhdyši zastupowacy předsyda SSW Flensburg
•    něhdyši radny knjez SSW w Flensburgu
•    wobydlerski sobustaw w Flensbugskim kulturnym wuběrku
•    wobydlerski sobustaw w Flensbugskim financnym wuběrku
•    čłon w němsko-danskim kulturnym wuběrku regiona