Dźěławosć a nadawki

Jedyn z najwažnišich dźěłowych wobłukow mjeńšinoweho sekretariata zhromadnje z mjeńšinowej radu je, zastupować zajimy awtochtonych narodnych mjeńšinow a ludowych skupinow w Němskej. K tomu słuša nimo zaměstnjenja a sposrědkowanja naležnosćow, hódnotow a prawow mjeńšinow napřećo narodnym a mjezynarodnym politiskim organam a gremijam, wosebje natwar a hajenje syćow w politice, zwjazkach, wědomosći a medijach.

Mjeńšinowy sekretariat zastupuje mjeńšinowu radu a jednotliwe mjeńšiny jako narěčenski partner za zarjadnistwa, organizacije, zastupjerjow nowinarstwa, wědomostnikow a zajimowanych k prašenjam narodnych mjeńšinow w Němskej a haji zjawnostne a lobbyjowe dźěło.

Prawidłowne sposrědkowanje informacijow k aktualnym temowym ćežišćam awtochtonych mjeńšinow steji při tym za mjeńšinowy sekretariat na prěnim městnje. Nimo toho wobdźěli so mjeńšinowy sekretariat na posedźenjach wuběrkow a gremijow (na přikład: rozmołwny kruh Narodne mjeńšiny pola nutřkowneho wuběrka Němskeho zwjazkoweho sejma, poradźowace wuběrki mjeńšinow pola ministerstwa za nutřkowne naležnosće a domiznu), wopytuje wažne zarjadowanja a přihotuje rozmołwy mjeńšinoweje rady z čłonami Němskeho zwjazkoweho sejma, Zwjazkoweho knježerstwa a dalšich mješinopolitiskich zastupjerjow wobsahowje a organizatorisce.

Mjeńšinowy sekretariat přewozmje při tym slědowace nadawki a funkcije:

 • zwjazowaca instanca za zwjazki připóznatych narodnych mjeńšinow k zwjazkowym organam Zwjazkowy sejm, zwjazkowe knježerstwo kaž tež Zwjazkowa rada, předewšěm wobkedźbowanje a
  přewodźowanje parlamentariskeho dźěła Zwjazka a jeho wuběrkow z widom na mjeńšinowopolitiske naležnosće a problemy,

 • pěstowanje kontaktow kaž tež předstajenje pozicijow štyrjoch připóznatych mjeńšinow napřećo wuběrkam a zapósłancam Zwjazkoweho sejma, frakcijam, knježerstwu a ministerstwam,

 • zaznawanje zajimow štyrjoch připóznatych mjeńšinow při wuwjedźenskich postajenjach k zakonjam a při přizwolenjach,

 • wudźěłanje zhromadnych stejišćow a posudkow mjeńšinowych organizacijow,

 • zjawnostne dźěło k temam, kotrež naležnosće mjeńšinoweje politiki, rěče, kultury nastupaja, informacije wo narodnych mjeńšinach a mjeńšinowej politice w Němskej,

 • zastupnistwo mjeńšinowych zwjazkow w narodnych a mjezynarodnych gremijach,

 • zastupowacy sobustaw w přiradźe „Zwjazkoweje instancy za antidiskriminaciju“ (ADS),

 • zastupjer mjeńšinowych organizacijow na „Implementěrowanskich konferencach OSZE k čłowjeskej dimensiji“,

 • narěčenski partner za mjeńšinowopolitiske dohladowanske gremije Europskeje rady,

 • sekretariatna funkcija za Mjeńšinowu radu štyrjoch připóznatych awtochtonych narodnych mjeńšinow w Němskej.

Aktualny nawoda Mjeńšinoweho sekretariata Němskeje je Gösta Nissen.
Mjeńšinowy sekretariat ma swoje sydło w Bundesallee 216 -218 w Berlinje. Wón spěchuje so za zakładźe wobzamknjenja Němskeho zwjazkoweho sejma  přez Zwjazkowe ministerstwo za nutřkowne a domiznu.