Det danske mindretal

Grænsen mellem Slesvig-Holsten og Danmark er næsten ikke mærkbar: mange mennesker taler tysk og dansk. Ifølge estimater bor der omkring 50.000 medlemmer af det danske mindretal med tysk statsborgerskab i Tysklands nordligste delstat. De er velorganiserede og danner en bro til vores naboland Danmark.

De bor bl.a. i grænsebyen Flensborg, i kredsene Slesvig-Flensborg og Nordfriesland samt i den nordlige del af Rendsborg-Egernførde. Det danske mindretal betegner sit bosættelsesområde som Sydslesvig. Omvendt bor der et tysk mindretal i Nordslesvig i Kongeriget Danmark.

Det danske mindretal kan leve sine værdier og traditioner gennem en række stærke og uafhængige organisationer. Sydslesvigsk Forening (SSF) – er den vigtigste kulturorganisation. Med sit eget parti, Südschleswigscher Wählerverband (SSW), er det danske mindretal i øjeblikket repræsenteret af fire parlamentsmedlemmer i delstatsparlamentet i Slesvig-Holsten og siden forbundsdagsvalget i 2021 også af en løsgænger i den tyske forbundsdag.

“EU-politik er mindretalspolitik”

Det danske mindretal finder det vigtigt, at alle får mulighed for at vælge nationalitet og kultur frit. Dette valg bør respekteres, som et grundlæggende demokratisk princip i overensstemmelse med rammekonvention. Det danske mindretal postulerer således: “Europæisk politik er mindretalspolitik, og mindretalspolitik er europæisk politik”.

> Særlige mindretalsbestemmelser