Det frisiske mindretal (folkegruppe)

Det frisiske mindretal (folkegruppe) i Tyskland bor på den slesvig-holstenske vestkyst og i det nordvestlige Niedersachsen, foruden i Cloppenburg-Amt. Det frisiske mindretal/folkeslag omfatter ca. 50.000 mennesker.

Alt efter det geografiske bosted kaldes de nord-, øst- eller saterfrisere. Nordfriserne hører til i Nordfrisland-Amt og på øen Helgoland. Østfriserne bor indenfor amterne Aurich, Leer, Frisland og Wittmund, foruden i byerne Emden og Wilhelmshaven og i dele af amterne Cuxhaven og Wesermarsch. Saterfriserne bor i det nordvestlige område af Cloppenburg amt og i Saterland kommune. Med til gruppen af frisere tælles vestfriserne, disse er et anerkendt nationalt mindretal i Nederlandene.

De frisiske organisationer er bl.a. engageret i opretholdelsen og anerkendelsen af deres respektive sprog i det offentlige rum og i den frisiske kulturformidling i skolerne.

Frasche Rädj (det frisiske råds nord-afdeling) fungerer som paraplyorganisation for nordfrisere og varetager de nordfrisiske organisationers fælles interesser udadtil og i andre institutioner. Seelter Buund (Heimatverein Saterland) engagerer sig for at bevare og fremme det saterfrisiske sprog. Ostfriesische Landschaft: Det østfrisiske sprog- og kulturarbejde støttes af Ostfriesische Landschaft med hjemsted i Aurich (Auerk).

> Særlige mindretalsbestemmelser