De tyske sintier og romaer

Sinti og romaer har levet i Europa i århundreder. I deres respektive hjemlande udgør de historisk set et udviklet mindretal, som kalder sig sinti eller romaer, idet sinti henviser til de medlemmer af mindretallet, der stammer fra Vest- og Centraleuropa, og romaer til dem, der er af øst- og sydøsteuropæisk herkomst. Uden for den tysktalende verden omtales sinti og romaer bare som romaer.

Tyskland er et hjemsted for sintier og romaer i 600 år. De blev nævnt for første gang skriftligt omkring 1407, i biskopsbyen Hildesheim. Ifølge estimater bor der i dag ca. 60 000 tyske sinti og ca. 10 000 tyske romaer i Tyskland. De taler ikke kun tysk, men også romani som er deres modersmål, der er et mindretalssprog. De tyske sinti og romaer bor i hele Tyskland.

Under nationalsocialisternes regime udsattes sintier og romaer for forfølgelse og folkemord – i Tyskland, de tysk besatte områder og i Hitler-venlige stater. Ca. 500.000 sintier og romaer blev offer for nationalsocialisternes racetænkning og systematiske udryddelsesstrategier og deres kulturelle arv blev i stor udstrækning hærget eller ødelagt.

De tyske sintier og romaer har dannet forskellige foreninger til at repræsentere deres interesser og understøtte deres kultur, som f.eks. Zentralrat Deutscher Sinti und Roma e.V.eller Sinti Allianz Deutschland.

> Særlige mindretalsbestemmelser