Zentralrat Deutscher Sinti und Roma

Centralrådet for tyske sinti og romaer blev grundlagt i februar 1982, som en uafhængig paraplyorganisation for 17 regionale foreninger. Det er de tyske sinti og romaers borgerrettigheds- og politiske interesseorganisation med base i Heidelberg. Centralrådet har forpligtet sig til at sikre sintiernes og romaernes lige deltagelse i politik og samfund samt til at beskytte og fremme dem som et nationalt mindretal.

Organisationen arbejder for at implementere “Rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal” på nationalt plan og er i løbende dialog med forbundsregeringen og delstatsregeringerne om dette. For de tyske sinti og romaer gennemtrumfede Centralrådet en juridisk anerkendelse som nationalt mindretal i maj 1995. For sproget romanes opnåede organisationen anerkendelsen, som et minoritetssprog under Europarådets europæiske charter for regionale sprog eller minoritetssprog. Den fremmer møder med overlevende fra Holocaust, fører kampagner for at beskytte gravene for nazisternes forfulgte sinti og romaer, den arrangerer regelmæssige turer til historiske mindesmærker i Tyskland og i udlandet.

På internationalt plan repræsenterer Centralrådet regelmæssigt sintiernes og romaernes interesser på konferencer i EU, Europarådet og OSCE og er medlem af adskillige nationale og internationale mindretalsorganisationer.

> Centralrådet for tyske sinti og romaers hjemmeside
> Mere om de tyske sinti og romaer

Repræsentanter i minoritetsrådet er Romani Rose og Jara Kehl.

Medlemmer af Mindretalsrådet

Romani Rose (*1946)

Formand for Centralrådet for tyske sinti og romaer
– Selvstændig forretningsmand frem til 1982
– Aktivist for borgerrettigheder
– siden 1982 formand for Centralrådet for tyske sinti og romaer

Professionel karriere og socialt engagement:
– Siden 1991 administrerende direktør for dokumentations- og kulturcentret for tyske sinti og romaer i Heidelberg.
– Medlem af bestyrelsen for International Movement Against Discrimination and Racism (IMADR), der blev grundlagt i Tokyo i 1988.
– I maj 1995 opnåede Rose i samarbejde med Centralrådets medlemsorganisationer, at de tyske sinti og romaer blev anerkendt og fremmet som et nationalt mindretal i Tyskland med deres eget mindretalssprog, kombineret med målet om deres lige deltagelse i det sociale og politiske liv.
– Som følge af sit internationale arbejde blev Rose den 29. maj 2006 udnævnt af den polske regering som den første repræsentant for sinti og roma til at være medlem af det internationale Auschwitz-råd.
– Medlem af Advisory Board for Federal Anti-Discrimination Agency (ADS) samt bestyrelserne for Cultural Foundation of the German Football Association (DFB) og Manfred Lautenschläger Foundation

Jara Kehl (*1976)

Politisk medarbejder i Centralrådet for tyske sinti og romaer
• Politolog

Professionel karriere og socialt engagement:
•    Har læst statskundskab på det frie universitet i Berlin
•    Arbejde for forskellige migrant-selvhjælpsorganisationer i Berlin
•     Ledelse af kurdisk delprojektet “bridge” – Berlin Networks for the Right to Stay.
•    siden 2011 politisk medarbejder i Centralrådet for tyske sinti og romaer i Heidelberg, hvor hun er ansvarlig for udformningen og gennemførelsen af mindretalspolitiske initiativer til anerkendelse, fremme og beskyttelse af tyske sinti og romaer som et nationalt mindretal.