Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)

Sydslesvigsk Forening (SSF)

Sydslesvigsk Forening (SSF) blev grundlagt i 1920, den er det danske mindretals hovedorganisation i Tyskland med adresse i Flensborg.

SSF har sat sig som mål at fremme det danske sprog og den skandinaviske kultur, at udbrede kendskabet til Sydslesvig og dets særlige kultur og at vedligeholde en tæt kontakt til Danmark, Skandinavien og de danske slesvigere udenfor Sydslesvig SSF er som kulturorganisation på den ene side ansvarlig for kulturelle tilbud, på den anden side er den repræsentant for mindretallets kultur og interesser udadtil. SSF har ca. 15.000 medlemmer i ca. 80 lokale foreninger

Til SSFs hjemmeside
Mere om den danske mindretal i Sydslesvig

SSFs repræsentanter i Mindretalsrådet er Gitte Hougaard-Werner og Jens A. Christiansen.

De danske medlemmer af Mindretalsrådet

Gitte Hougaard-Werner (*1971)

Formand for Sydslesvigsk Forening (SSF)
født i Lemvig, Danmark

Erhvervskarriere:
• Har læst jura i Kiel
• uddannet sygeplejeassistent og lærer ved UCSyd, Haderslev
• siden 2015 skoleleder for den danske skole i Elsdorf-Vestermølle

Socialt engagement:
• 1999-2019 underviser på aftenskolen i Egernførde, næstformand for SSF Egernførde Formand for SSF Egernførde
• 2005-2019 medlem af Årsmødeudvalget
• siden 2012 medlem af SSF’s forretningsudvalg
2013-2019 næstformand for SSF Formand af SSF
• siden 2015 medlem af tilsynsrådet for Flensborg Avis
• siden 2016 SSFs repræsentant i Det Sydslesvigske Samråd
• siden 2019 formand for SSF

Jens A. Christiansen (*1956)

Generalsekretær for Sydslesvigsk Forening (SSF)
født i Flensborg

Erhvervskarriere:
• MA i nordisk filologi, parallelle studier i teologi og nordisk folkemindevidenskab
• forhenværende rådgiver omkring arbejdsmarkedsspørgsmål i udenrigstjenesten for den danske ambassade i Bonn
• 1988-2001 akademisk medarbejder hos Dansk Arbejdsgiverforening/DA: kontorchef for den uddannelsespolitiske afdeling
• 1996 tildelt det store fortjenestekors “Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland”
– Siden 2001 generalsekretær for Sydslesvigsk Forening

Sydslesvigsk Vælgerforening
(SSW)

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) blev grundlagt i 1948 som parti for det danske mindretal i Sydslesvig og for de nationale frisere i Nordfrisland. SSW orienterer sin politik nøje efter den sociale og politiske udvikling i Skandinavien. På denne måde giver partiet vigtige nye impulser til politikken i Slesvig-Holsten. I 2012 deltog SSW for første gang i sin historie i dannelsen af en delstatsregering i Slesvig-Holsten, det 18. slesvig-holstenske parlament fra 2012-2017 SSW har for tiden fire parlamentsmedlemmer i delstatsregeringen. Siden valget til Forbundsdagen i 2021 har SSW også været repræsenteret i den tyske Forbundsdag med et enkelt løsgængermedlem.

Til SSWs hjemmeside
Mere om den danske mindretal i Sydslesvig

SSWs repræsentanter i Mindretalsrådet er Sybilla Nitsch og Martin Lorenzen.

Medlemmerne af Mindretalsrådet fra den danske mindrtral i Sydslesvig

Sybilla Nitsch (*1980)

1. næstformand for landsformanden af SSW

Erhvervskarriere:
• har studeret skandinaviske studier/nyere historie på Humboldt Universitet Berlin
• lærereksamen i dansk og historie fra Christian-Albrechts-Universitet i Kiel
• lærer på Husum Danske Skole

Socialt engagement:
– Amtsrådsmedlem
• medlem af kulturudvalget og suppleant i bestyrelsen for region Sønderjylland-Slesvig
• SSW-formand for SSW Nordfrisland/ Helgoland-amt
• stedfortræder Landsformand for SSW

Martin Lorenzen (*1963)

Landssekretær for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)

Erhvervskarriere:
•    handelsuddannet med speciale indenfor industri
•    læst til økonom i Århus
•    driftsøkonom for danske virksomheder
•    videnskabelig medarbejder i SSW-landdagsgruppen
•    forretningsfører for SSWs landdagsgruppe
•    landssekretær for SSW

Socialt engagement:
•    medlem af bestyrelsen af den danske studenterforening
•    forhenværende næstformand for SSW Flensborg
•    forhenværende SSW-byrådsmedlem i Flensborg
•    borgerligt medlem af Flensborgs kulturudvalg
•    borgerligt medlem af Flensborgs finansudvalg
•    medlem af regionens tysk-danske kulturudvalg