Opgaver og aktiviteter

Mindretalsrådet består af repræsentanter fra paraplyorganisationerne for det danske mindretal, den frisiske etniske gruppe, de tyske sintier og romaer og lausitz-sorbere. Rådet beskæftiger sig med grundlæggende spørgsmål vedrørende de fire mindretal og arbejder for deres fremme og beskyttelse. Mindretalsrådet repræsenterer også de fire mindretals fælles interesser over for Den Tyske Forbundsregering, Den Tyske Forbundsdag og Forbundsrådet.

Ud over koordineringen mellem mindretallene og fælles erklæringer om aktuelle hovedemner lægges der især fokus på følgende arbejdsområder:

 • en forankring af beskyttelsen af nationale mindretal i grundloven
 • at diskutere og overvåge Forbundsrepublikkens forpligtelser i henhold til den europæiske rammeaftale til beskyttelse af nationale mindretal og den europæiske charta vedr. regionale og mindretals sprog,
 • informere om og deltage i de af Forbundsdagens lovinitiativer, der vedrører mindretalspolitikken
 • at støtte en aktiv regionalpolitik, der sikrer mindretallenes beståen i deres hjemegne
 • at sikre og bekræfte mindretallenes økonomiske støtte fra Forbundsrepublikkens side
 • at pleje og videreudvikle mindretallenes sprog og kultur og
 • at fremme informationsudvekslingen mellem mindretallene

Mindretalsrådet består af formændene og to andre repræsentanter for følgende paraplyorganisationer for de fire oprindelige, nationale mindretal og etniske grupper i Tyskland:

 • Sydslesvigsk Forening (SSF), Südschleswigscher Wählerverband (SSW)
 • Zentralrat Deutscher Sinti und Roma
 • Domowina – Bund Lausitzer Sorben/Zwjazk Łužiskich Serbow/Zwězk Łužyskich Serbow
 • Frasche Rädj/Friesenrat Sektion Nord, Seelter Buund

Formandsskabet for Mindretalsrådet går på skift efter rotationsprincippet, hver af mindretalsorganisationerne overtager ledelsen for et år. Den nuværende formand for mindretalsrådet er Dawid Statnik, formand for Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Mindretalsrådets fælles regelmæssige konsultationer skal afholdes mindst to gange om året.

Minoritetssekretariatet i Berlin støtter Minoritetsrådets arbejde med hensyn til indhold og organisation