Minderheitenrat (udvalget for de fire autoktone mindretal)

Mindretalsrådet repræsenterer de fælles politiske interesser for Tysklands fire autoktone nationale mindretal og etniske grupper over for Forbundsregeringen, Forbundsdagen og Forbundsrådet. I sit daglige arbejde støttes Mindretalsrådet af Mindretalssekretariatet i Berlin.