Mjeńšinowy sekretariat

Mjeńšinowy sekretariat

Dźěławosć

W lěće 2005 zarjadowa so za zwjazki narodnych mjeńšinow w Němskej Mjeńšinowy sekretariat w Berlinje.

Mjeńšinowy sekretariat ma sćěhowace nadawki a funkcije:

 • zwjazowaca instanca za zwjazki připóznatych narodnych mjeńšinow k zwjazkowym organam Zwjazkowy sejm, zwjazkowe knježerstwo kaž tež Zwjazkowa rada, předewšěm wobkedźbowanje a přewodźowanje parlamentariskeho dźěła Zwjazka a jeho wuběrkow z widom na mjeńšinowopolitiske naležnosće a problemy,
 • pěstowanje kontaktow kaž tež předstajenje pozicijow štyrjoch připóznatych mjeńšinow napřećo wuběrkam a zapósłancam Zwjazkoweho sejma, frakcijam, knježerstwu a ministerstwam,
 • zaznawanje zajimow štyrjoch připóznatych mjeńšinow při wuwjedźenskich postajenjach k zakonjam a při přizwolenjach,
 • wudźěłanje zhromadnych stejišćow a posudkow mjeńšinowych organizacijow,
 • zjawnostne dźěło k temam, kotrež naležnosće mjeńšinoweje politiki, rěče, kultury nastupaja, informacije wo narodnych mjeńšinach a mjeńšinowej politice w Němskej,
 • zastupnistwo mjeńšinowych zwjazkow w narodnych a mjezynarodnych gremijach, mj. dr.

  • zastupowacy sobustaw w přiradźe „Zwjazkoweje instancy za antidiskriminaciju“ (ADS)
  • zastupjer mjeńšinowych organizacijow na „Implementěrowanskich konferencach OSZE k čłowjeskej dimensiji“
  • narěčenski partner za mjeńšinowopolitiske dohladowanske gremije Europskeje rady

 • sekretariatna funkcija za Mjeńšinowu radu štyrjoch připóznatych awtochtonych narodnych mjeńšinow w Němskej

Aktualna wjednica Mjeńšinoweho sekretariata Němskeje je Judit Šołćina, Łužiska Serbowka.

Mjeńšinowy sekretariat ma swój běrow při Bundesallee 216-218 w Berlinje. Wón podpěruje so wot Zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho a spěchuje so ze srědkami Zwjazkoweje republiki Němskeje.

Logo des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat mit Fördersatz

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!

14.10.2019

Antiziganismus: Keine Besserung in Sicht; Amaro Foro stellt Antiziganismusbericht 2018 vor

Mehr erfahren

10.10.2019

Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma erklärt sich nach Anschlag von Halle solidarisch mit jüdischer Gemeinde

Mehr erfahren