Den tyske Grundlov, artikel 3

Grundloven forbyder enhver form for forskelsbehandling på grund af sprog eller på grund af hjemland og oprindelse (artikel 3, stk. 3, første punktum, i grundloven). Den er bindende for den lovgivende forsamling, for myndighederne på alle niveauer samt for retsvæsenet. Der findes ingen artikel om mindretal i grundloven endnu. Mindretalsrådet har i flere år arbejdet for, at der skulle indføjes en mindretalsartikel i grundloven. Et initiativ fra delstaterne Slesvig-Holsten, Brandenburg og Sachsen i 2019 om at indskrive beskyttelsen af mindretal i grundloven blev i første omgang ikke forfulgt i Forbundsrådet, men skal tages op igen i den 21. lovgivningsperiode.

Den øvrige føderale lovgivning: føderal valglov og partilov i Tyskland

Den tyske lovgivning vedrørene   Forbundsdagsvalget  og  politiske partier . Indeholder lovgivningen om beskyttelsen af mindretallet

Hvert parti skal opnå mindst 5 procent af andenstemmerne i hele Forbundsrepublikken, for at blive repræsenteret i Forbundsdagen; det gælder ikke for de partier, der tilhører mindretallene (§ 6, stk. 3, 2. pkt. i Forbundsvalgloven). I den føderale valglov er der desuden særlige bestemmelser for distriktsnomineringerne såvel som for delstatslisterne (§ 20 Abs. 2 Satz 3, § 27 Abs.1 Satz 4). 

Partier tilhørende nationale mindretal er privilegerede i forhold til statslig finansiering og indsamling af udenlandske donationer (paragraf 18 (3) og (4), paragraf 25 (2) sætning 1 nr. 3b i loven om politiske partier).