De Forenede Nationer (FN)

Den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder blev vedtaget i 1966, af  FNs generalforsamling  og trådte i kraft 1976.  Artikel 27 af konventionen garanterer ud over beskyttende rettigheder og friheder (retten til liv, fysisk integritet, beskyttelse mod tortur, slaveri og statslig vilkårlighed, ligestilling mellem kønnene, tanke-, religions- og trosfrihed, ytrings-, forsamlings- og foreningsfrihed) også beskyttelse af rettighederne for personer, der tilhører mindretal, og formulerer et generelt forbud mod diskrimination.

> International konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 19. december 1966